Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων

13 Ιουνίου 2023
2023.06.15-WorldElderAbuseDay

Γιατί Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων δίνει την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να διατρανώσει την αντίθεσή του στην κακοποίηση και τον πόνο που υφίστανται πρόσωπα από τις ηλικιωμένες γενιές μας και να βοηθήσει την παγκόσμια κοινότητα στην κατανόηση και αναγνώριση του προβλήματος, με απώτερο σκοπό την ανάληψη μέτρων που θα οδηγήσουν στην εξάλειψή του.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Κακοποίηση των Ηλικιωμένων (World Elder Abuse Awareness Day – WEAAD) πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 Ιουνίου. Αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 66/127, τον Δεκέμβριο του 2011, μετά από αίτημα του Διεθνούς Δικτύου για την Πρόληψη της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (International Network for the Prevention of Elder Abuse – INPEA).  Το Δίκτυο καθιέρωσε για πρώτη φορά τη θεσμοθετημένη εκδήλωση τον Ιούνιο του 2006.

Ορισμός της κακοποίησης ηλικιωμένων

Η κακοποίηση ηλικιωμένων μπορεί να οριστεί ως “μια μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη πράξη ή έλλειψη κατάλληλων ενεργειών, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο οποιασδήποτε σχέσης όπου υπάρχει προσδοκία εμπιστοσύνης και η οποία προκαλεί βλάβη ή δυσφορία σε ένα ηλικιωμένο άτομο”. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο κοινωνικό ζήτημα που επηρεάζει την Υγεία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκατομμυρίων ηλικιωμένων σε όλο τον κόσμο και ένα ζήτημα που χρήζει της προσοχής της διεθνούς κοινότητας.

Σε πολλά μέρη του κόσμου η κακοποίηση ηλικιωμένων συμβαίνει με μικρή αναγνώριση ή αντιμετώπιση. Μέχρι πρόσφατα, αυτό το σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα ήταν κρυμμένο από τη δημόσια θέα και θεωρούνταν ως επί το πλείστον ιδιωτική υπόθεση.

Ακόμα και σήμερα, η κακοποίηση ηλικιωμένων εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού, που ως επί το πλείστον υποτιμάται και αγνοείται από τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Συσσωρεύονται, ωστόσο, στοιχεία που δείχνουν ότι η κακοποίηση ηλικιωμένων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και κοινωνικό πρόβλημα.

Ο ΟΗΕ για την κακοποίηση ηλικιωμένων

Καλώ τις κυβερνήσεις και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερες στρατηγικές πρόληψης και ισχυρότερους νόμους και πολιτικές για την αντιμετώπιση όλων των πτυχών της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Ας εργαστούμε από κοινού για να βελτιστοποιήσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συνεισφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο στον κόσμο μας”.

– Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Ban Ki-moon –

Η αντιμετώπιση της κακοποίησης ηλικιωμένων

Η κακοποίηση των ηλικιωμένων είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά συνήθως δεν αναφέρεται επαρκώς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ποσοστά και εκτιμήσεις υπάρχουν μόνο σε ανεπτυγμένες χώρες – που κυμαίνονται από 1% έως 10%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΠΟΥ, 1 στα 6 άτομα άνω των 60 ετών υποφέρει από κακοποίηση. Αυτό σημαίνει σχεδόν 141 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς η παραμέληση, η κακοποίηση και η βία των ηλικιωμένων είναι από τις πιο κρυφές και υποεκτιμώμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αν και η έκταση της κακομεταχείρισης ηλικιωμένων είναι άγνωστη, η κοινωνική και ηθική σημασία της είναι προφανής. Ως εκ τούτου, απαιτεί μια παγκόσμια πολύπλευρη απάντηση, η οποία θα επικεντρώνεται στην προστασία των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων.

Από υγειονομικής και κοινωνικής άποψης, εάν τόσο η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη όσο και οι τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών δεν είναι καλά εξοπλισμένοι για να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, η κακοποίηση των ηλικιωμένων θα συνεχίσει να υποδιαγιγνώσκεται και να παραβλέπεται.

Τα επόμενα βήματα

Μεταξύ 2019 και 2030, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω αναμένεται να αυξηθεί κατά 38%, από 1 δισ. σε 1,4 δισ., ξεπερνώντας σε παγκόσμιο επίπεδο τον αριθμό των νέων.  Η αύξηση αυτή θα είναι η μεγαλύτερη και ταχύτερη στον αναπτυσσόμενο κόσμο, και θα απαιτήσει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ειδικές προκλήσεις που επηρεάζουν τους ηλικιωμένους.  Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Και μπορεί μεν, όπως προαναφέρθηκε, σε παγκόσμιο επίπεδο, 1 στα 6 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, να βιώνουν κακοποίηση κάθε χρόνο, τα ποσοστά όμως σε ιδρύματα είναι ακόμη υψηλότερα.  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε, στις 15 Ιουνίου 2022, έναν κατάλογο πέντε προτεραιοτήτων που πρέπει να προταθούν πριν από το 2030 στο πλαίσιο της Δεκαετίας Υγιούς Γήρανσης των Ηνωμένων Εθνών,

  1. καταπολέμηση του ηλικιακού ρατσισμού,
  2. παραγωγή περισσότερων και καλύτερων δεδομένων σχετικά με τον επιπολασμό και τους παράγοντες κινδύνου και προστασίας,
  3. ανάπτυξη και κλιμάκωση οικονομικά αποδοτικών λύσεων,
  4. διαμόρφωση μιας επενδυτικής πρότασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος και
  5. συγκέντρωση κεφαλαίων για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Εάν οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και οι χρηματοδότες εφαρμόσουν αυτές τις προτεραιότητες, μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των ηλικιωμένων παγκοσμίως που υφίστανται κακοποίηση και να συμβάλουμε στη βελτίωση της υγείας, της ευημερίας και της αξιοπρέπειάς τους.

ΠΗΓΗ
UNITED NATIONS

Κοινοποιήστε
Μετάβαση στο περιεχόμενο