Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Οικονομία της Ευημερίας

13 Μαρτίου 2023
2023.03.01-2-Who-Forum-Copenhagen2

Μπορούμε να δημιουργήσουμε υγιείς, δικαιότερες και πιο ανθεκτικές κοινωνίες για τις σημερινές και τις επόμενες γενιές;

Πώς μπορεί μια προσέγγιση της οικονομίας της ευημερίας να δημιουργήσει υγιείς, δικαιότερες και πιο ανθεκτικές κοινωνίες για την σημερινή και την επόμενη γενιά; Αυτό ήταν το ερώτημα που συζητήθηκε στο φόρουμ κορυφής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στις 1 και 2 Μαρτίου. Η Δρ. Λιζ Μεσθεναίου, μέλος της Age Platform Europe και της 50και Ελλάς συντόνισε τη συζήτηση του πάνελ που διερεύνησε την πολυπλοκότητα της προώθησης της ευημερίας και της υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής.

Γιατί η υγεία στην οικονομία της ευημερίας είναι σημαντική

Το συνέδριο του ΠΟΥ συγκέντρωσε διάφορους εμπειρογνώμονες, κυρίως από τον τομέα της υγείας, για να εξετάσουν πώς μετράμε την ευημερία χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τη Βόρεια Ευρώπη. Αν και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) χρησιμοποιείται από τους οικονομολόγους, αυτό δεν αποτυπώνει την ουσία της υγείας, της κοινωνικής και πλανητικής ευημερίας για τον άνθρωπο. Η δημόσια πολιτική μπορεί να βοηθήσει να οδηγήσουμε τις κοινωνίες μας σε δράσεις που δεν περιορίζονται στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά είναι σταθερά προσανατολισμένες στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας.

Μετά τις οικονομικές κρίσεις, την πανδημία Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις ενεργειακές του συνέπειες, όλοι καταλαβαίνουμε ότι πολλοί άνθρωποι στην κοινωνία μας βρίσκονται σε καταστάσεις ευαλωτότητας. Η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ (53 χώρες) προσπαθεί συνεχώς να κάνει τις κυβερνήσεις να συνειδητοποιήσουν ότι η υγεία έχει τεράστιο ενδιαφέρον για τις οικονομίες τους, με την ανάγκη χρηματοδότησης δραστηριοτήτων για την προώθηση πολιτικών υγείας και ευημερίας.

Πως αντιμετωπίζει το θέμα η Βόρεια Ευρώπη;

Η Δρ. Λιζ Μεσθεναίου ήταν η συντονίστρια της συνεδρίας με θέμα “Προώθηση οικονομιών ευημερίας φιλικών προς την ηλικία για την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης και της ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής“. Σε αυτή τη συνεδρία, οι ομιλητές παρουσίασαν τις δράσεις που ανέλαβαν για την προώθηση φιλικών προς την ηλικία κοινοτήτων, χωρίς αποκλεισμούς, σε πόλεις και δίκτυα στην Ισλανδία, την Ιρλανδία και τη Σουηδία, γνωρίζοντας ότι η απομόνωση και η μοναξιά είναι επιβλαβείς για τους ανθρώπους στην τρίτη ηλικία.

Ο νέος αξιωματούχος τεχνικών υπηρεσιών στο Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Yongjie Yon, που ανέλαβε καθήκοντα στον τομέα της πρόληψης της βίας και των τραυματισμών καθώς και της υγιούς γήρανσης, ενδιαφέρεται βαθιά και είναι ειδικός σε θέματα γήρανσης και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να προσεγγίσει τις οργανώσεις – μέλη της Age Platform Europe, όπως η 50και Ελλάς, για να δούμε πώς μπορούμε, εργαζόμενοι συντονισμένα, να προωθήσουμε τις εργασίες για την ευημερία στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Εικόνα δεξιά:  Η Λιζ Μεσθεναίου με τον αξιωματούχο Τεχνικών Υπηρεσιών του WHO Ευρώπης, Yongjie Yon

WHO Technical Officer Yongjie Yon, with Liz Mesthenaios

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν

Ακολουθούν ορισμένα από τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις συζητήσεις:

  • Πρέπει να μετατρέψουμε τη νοοτροπία για την αντιμετώπιση του ηλικιωμένου πληθυσμού, από έλλειμμα σε πλεονέκτημα.
  • Το μοντέλο “φιλικό προς την ηλικία” παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο συνεργασίας μεταξύ των τομέων για την επίτευξη ευημερίας.
  • Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς” – Πάντα να εμπλέκουμε τους ηλικιωμένους, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών γενεών ηλικιωμένων.
  • Η ηγεσία είναι κλειδί.  Χρειαζόμαστε περισσότερες πλατφόρμες συνεργασίας (προσωπικές και πραγματικές) για να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο.
Κοινοποιήστε
Μετάβαση στο περιεχόμενο