Μάνος Καστρινάκης

Μάνος Καστρινάκης

Συνταξιούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πτυχία: Μηχανολογίας στη Ναυπηγική
Πληροφορική, Διοίκηση Επιχειρήσεων

E-mail: mcastri145@50plus.gr

Brief info

Σπούδασε στην Αμερική, όπου έλαβε πτυχία μηχανολογίας στη Ναυπηγική, στην Πληροφορική και την Διοίκηση επιχειρήσεων. Εκεί έζησε και εργάστηκε ως το 1979. Το 1983 δέχθηκε πρόταση να εργασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ασχολήθηκε για 17 χρόνια στο πρόγραμμα ΕSPRIT, στα Περιφερειακά Ταμεία και στις Εξωτερικές Σχέσεις με τα κράτη της Αν. Ευρώπης που αιτήθηκαν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1998 που επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα, ασχολήθηκε ενεργά με τον εθελοντισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο