Δρ. Μυρτώ-Μαρία Ράγγα

Δρ. Μυρτώ-Μαρία Ράγγα

Δρ.Γεροντολογίας-Ψυχολογίας - Ψυχολόγος
Project Manager Silver Guide

E-mail: mmranga@50plus.gr

Brief info

Ειδικός σε θέματα ψυχογεροντολογίας και γηραγωγικής, διεπαφής με τις νέες τεχνολογίες καθώς και Age-Friendly Environments και Silver Tourism. Διευθύνουσα Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ 50και Ελλάς από το 2015 . Ως επιστημονική συνεργάτης έχει υλοποιήσει έργα που αφορούν την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή των ηλικιωμένων στην κοινωνία, έργα δια βίου μάθησης και ερευνητικά προγράμματα για φιλικές προς την ηλικία τεχνολογίες και περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένου του ασημένιου τουρισμού (senior/silver tourism). Η διδακτορική της διατριβή επικεντρώθηκε στις ποιοτικές συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων σε μια διαπολιτισμική σύγκριση: Ελλάδα-Γερμανία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο