Όλγα Σίσκου

Όλγα Σίσκου

Επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
MSc, PhD, Οργάνωση – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Brief info

Είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς (γνωστικό αντικείμενο Οικονομικά Υγείας, Τουρισμού και Μετανάστευσης), Εθνική Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Υγείας του ΟΟΣΑ, Επιστημονική Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας-Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και εμπειρογνώμων του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο