Μαρία Ζαφειροπούλου

Μαρία Ζαφειροπούλου

Νομικός
Brief info

Νομικός με εξειδίκευση στο δίκαιο υγείας και διδακτορικό στη διοίκηση και οικονομικά της υγείας, και δη των γηριατρικών και γεροντολογικών οργανισμών. Έχει εργασθεί ως διδακτικό μέλος σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, Κύπρου, του Βελγίου, της Ελβετίας και Γαλλίας και εργάζεται ως αναπληρώτρια διοικήτρια από το 2016 στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.