Δρ. Ιωάννης Δρυμούσης

Δρ. Ιωάννης Δρυμούσης

Δρ. Οικονομολόγος Ερευνητής
Brief info

Οικονομoλόγος, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάστερ και PhD Πανεπιστημίου Μάντσεστερ. Ήταν Ερευνητής ΚΕΠΕ και μετά Οικονομικός Σύμβουλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ; Ανώτερο Στέλεχος Γραφείου Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων & Ίσων Ευκαιριών. Εκπροσώπησε την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάφορες αποστολές, διεθνείς διαπραγματεύσεις,· συμβούλια Υπουργών, συνέδρια και ημερίδες σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαμόρφωση πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων της ΕΕ, όπως ενεργό γήρανση και διά βίου μάθηση, οικονομική πολιτική, επιχειρηματικότητα, στρατηγική για την ανάπτυξη και απασχόληση, περιφερειακή ανάπτυξη, αξιοποίηση περιφερειακών και κοινωνικών πόρων της ΕΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο