Δρ. Γιώργος Παυλίδης

Δρ. Γιώργος Παυλίδης

Δρ.Γεροντολογίας- Απόφοιτος Ψυχολογίας
Brief info

Εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο πανεπιστήμιο Linköping στην Σουηδία, στο τμήμα Γήρανσης και Κοινωνικής Αλλαγής. Είναι απόφοιτος ψυχολογίας και διδάκτορας γεροντολογίας του πανεπιστημίου Sheffield. Υπήρξε μέχρι πρόσφατα λέκτορας στο διεθνές τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, διατηρώντας την θέση του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στην Νευροψυχολογία. Ταυτόχρονα υπήρξε ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά έργα.