Δρ. Βάλια Καλαϊτζή

Δρ. Βάλια Καλαϊτζή

Δρ. Κοινωνικών Ανισοτήτων στην Υγεία - Ερευνήτρια (Μ.Sc.)
Brief info

Διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ στον τομέα Ισότητας των Φύλων στον τομέα της Υγείας και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία (MSc in International Management). Ειδικεύεται στην ανάλυση και αντιμετώπιση των έμφυλων φραγμών στα πλαίσια της κοινωνικής ενσωμάτωσης, στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχος 5, Ισότητα των Φύλων) και στις εργαλειοθήκες για τις πολιτικές ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου. Είναι εμπειρογνώμονας στο πρόγραμμα H2020 (ΕΕ), συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Foundation of King Jan Kazimierz (Πολωνία) και συνεργάτης της μη κυβερνητικής οργάνωσης EVB (European Association for a Better Life), Ρουμανία. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, στον τομέα της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο