Έλενα Αβαταγγέλου

Έλενα Αβαταγγέλου

Πληροφορικός (Μ.Sc.)
Project Manager DigiCare

E-mail: el.avatangelou@50plus.gr

Brief info

Είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής και Μεταπτυχιακού Διπλώματος με ειδίκευση στις Επιστήμες των Αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει 20ετή εμπειρία στα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα (Horizon 2020, FP7, FP6) και συγκεκριμένα στη διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας, τη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και την έρευνα / σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Έχει εργαστεί σε τομείς όπως Ambient Assisted Living, lifelong learning, wellness, health and ageing. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επίσης με το συντονισμό εργαστηρίων Design Thinking και την εκπαίδευση ατόμων στη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Στόχος της είναι μέσα από τις εφαρμογές και υπηρεσίες που σχεδιάζει να βοηθάει και να δίνει αξία σε χρήστες όλων των ηλικιών και γνωστικών υποβάθρων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο