Προγράμματα

WeDO (2012-2015)

WeDO (2012-2015)

Πρόγραμμα για τη δημιουργία συμμαχίας φορέων σε εθνικό και ευρωπαΪκό επίπεδο για την Ευημερία και Αξιοπρέπεια σε Μεγαλύτερες Ηλικίες. Αναπτύχθηκε ένα “Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Υγεία και τη Μακροχρόνια Φροντίδα” καθώς κι ένας “Συμβουλευτικός...

Διαβάστε περισσότερα
ASCE (2013)

ASCE (2013)

Πρόγραμμα για την ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. (Ενεργοί Ευρωπαίοι Πολίτες Μεγαλύτερης Ηλικίας).

Διαβάστε περισσότερα
AGEinc (2007)

AGEinc (2007)

To πρόγραμμα AGE/inc εξέτασε το 2007 την κατάσταση ποικίλων ομάδων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που υποφέρουν από φτώχεια και/ή κοινωνικό αποκλεισμό. Διερευνήθηκε ποιες ομάδες έχουν ειδικά προβλήματα (Μουσουλμάνοι, Τσιγγάνοι, μεγάλες αγροτικές...

Διαβάστε περισσότερα