Κοινωνικοποίηση & Ενεργοποίηση

Πρακτικές συμβουλές για την ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας στην καθημερινότητα

Πρακτικές συμβουλές για την ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας στην καθημερινότητα

Εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: της διατροφής, της σωματικής ενδυνάμωσης και ευεξίας, της νοητικής ενδυνάμωσης και της απάτης σε διάφορους τομείς.

Διαβάστε περισσότερα
Διαγενεακή Μάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαγενεακή Μάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, νεαρούς εθελοντές εκπαιδευτές αλλά και δασκάλους σε σχολεία που θέλουν να υλοποιήσουν μια δράση διαγενεακής μάθησης και αλληλεγγύης.

Διαβάστε περισσότερα