Καμπάνιες

Πως το Ελληνικό κράτος συμβάλλει στον ηλιακό ρατσισμό (2018)

Πως το Ελληνικό κράτος συμβάλλει στον ηλιακό ρατσισμό (2018)

Ανάλυση της κατάστασης των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές και οι πρακτικές συνέβαλαν συστηματικά στον αποκλεισμό των ηλικιωμένων Ελλήνων σε πολλούς τομείς. Προτάσεις και τρόποι για την αλλαγή του ηλικιακού...

Διαβάστε περισσότερα