Δικτύωση

AGE Platform Europe

AGE Platform Europe

Δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανισμών για/και από άτομα 50+, με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των 200 εκατομμυρίων Ευρωπαίων άνω των 50 ετών και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με θέματα που τους απασχολούν. Η 50και Ελλάς αποτελεί...

Διαβάστε περισσότερα
WeDO (2012-2015)

WeDO (2012-2015)

Συμμαχία 16 Φορέων για την Ευημερία και Αξιοπρέπεια σε Μεγαλύτερες Ηλικίες στο πλαίσιο του προγράμματος Wellbeing and Dignity for Older People με αποτέλεσμα την προσθήκη προτάσεων σε νομοσχέδια σε εθνικό και ευρωπαϊκό...

Διαβάστε περισσότερα