Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας

Ένας χρήσιμος οδηγός που απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θα ήθελε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια και να συμβάλλει σε πιο αποτελεσματικά συστήματα μακροχρόνιας περίθαλψης...

Διαβάστε περισσότερα