Δια Βίου Μάθηση

Συμβουλές για το πώς τα άτομα 45+ ετών μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και την ποιότητα ζωής τους

Συμβουλές για το πώς τα άτομα 45+ ετών μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και την ποιότητα ζωής τους

Ένα Βιβλίο Εργασίας, για τις ανάγκες των ατόμων άνω των 45 ετών, και ένας “Οδηγός Συμβούλου/Εκπαιδευτή”, για τους παροχείς των υποστηρικτικών υπηρεσιών για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

Διαβάστε περισσότερα
Πρακτικές συμβουλές για την ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας στην καθημερινότητα

Πρακτικές συμβουλές για την ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας στην καθημερινότητα

Εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: της διατροφής, της σωματικής ενδυνάμωσης και ευεξίας, της νοητικής ενδυνάμωσης και της απάτης σε διάφορους τομείς.

Διαβάστε περισσότερα