Έρευνα

INTERLINKS (2008-2011)

INTERLINKS (2008-2011)

Τριετής έρευνα που υλοποιήθηκε σε 13 Ευρωπαϊκές χώρες. Περιγράφει και αναλύει τα συστήματα υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους σε κάθε χώρα, εστιάζοντας σε 4 κύρια σημεία: πρόληψη και αποκατάσταση, ποιότητα των υπηρεσιών...

Διαβάστε περισσότερα
AGEinc (2007)

AGEinc (2007)

To πρόγραμμα AGE/inc εξέτασε το 2007 την κατάσταση ποικίλων ομάδων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που υποφέρουν από φτώχεια και/ή κοινωνικό αποκλεισμό. Διερευνήθηκε ποιες ομάδες έχουν ειδικά προβλήματα (Μουσουλμάνοι, Τσιγγάνοι, μεγάλες αγροτικές...

Διαβάστε περισσότερα
EUROFAM CARE (2006)

EUROFAM CARE (2006)

Πανελλαδική έρευνα του προγράμματος EUROFAMCARE «Η Οικογένεια που Φροντίζει Εξαρτημένα Ηλικιωμένα άτομα» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.

Διαβάστε περισσότερα
MERI

MERI

«Ευρωπαϊκή Ανασκόπηση των Διαθέσιμων Στατιστικών Στοιχείων και της Έρευνας σχετικά με τις Συνθήκες Διαβίωσης των Γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας (“MERI”)», σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερευνητική ομάδα Sextant (ιδρυτικά μέλη της 50και Ελλάς)...

Διαβάστε περισσότερα