Έναρξη του προγράμματος Care Platform

Το πρόγραμμα Care Platform στοχεύει στην εκπαίδευση άτυπων φροντιστών (οικογενειακών μελών, συγγενών και φίλων) και έμμισθων φροντιστών, με χαμηλά ή μη συναφή προσόντα. οι οποίοι ασχολούνται με την φροντίδα ηλικιωμένων, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Care-Platform-Banner
ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CARE PLATFORM

Το πρόγραμμα, αρχικώς e-CARE4UGR, μετονομάσθηκε σε CARE PLATFORM, και υλοποιείται από την 50και Ελλάς, σε συνεργασία με την CO2GETHER, με χρηματοδότηση του κοινωφελούς ιδρύματος ΤΙΜΑ.  Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και εκπαίδευση των άτυπων φροντιστών (οικογενειακών μελών, συγγενών και φίλων) και των έμμισθων φροντιστών, οι οποίοι έχουν χαμηλά ή μη συναφή προσόντα με την παροχή φροντίδας και οι οποίοι ασχολούνται με την φροντίδα ηλικιωμένων, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το έργο απαντάει στην ανάγκη εύρεσης της ορθής και κατάλληλης πληροφορίας από τους φροντιστές ηλικιωμένων για εκπαίδευση, μέσα σε ένα δαιδαλώδες σύστημα πληροφοριών, δια ζώσης και διαδικτυακών, πιστοποιημένων και μη σεμιναρίων, με διαφορετικές θεματικές. Επίσης, σημαντικό είναι, όχι μόνο οι κατακερματισμένες δράσεις να συγκεραστούν, αλλά να δοθεί έμφαση στο οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα μειώνει τους περιορισμούς γλώσσας και αναλφαβητισμού που υπάρχουν στους φροντιστές των ηλικιωμένων.

Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της παροχής φροντίδας ηλικιωμένων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο των ηλικιωμένων όσο και των φροντιστών τους.

Σχέδιο Δράσης και Μεθοδολογία

Α. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενδυνάμωση και εκπαίδευση άτυπων φροντιστών (οικογενειακών μελών, συγγενών και φίλων) και έμμισθων φροντιστών με χαμηλά συναφή προσόντα. Τα κύρια μαθήματα, τα οποία είναι ήδη διαθέσιμα διαδικτυακά και έχουν παραχθεί στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, θα συγκεραστούν σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό προϋποθέτει μία πλατφόρμα εύχρηστη, φιλική προς τον χρήστη με δωρεάν πρόσβαση για όλους. Είναι υψίστης σημασίας η κατηγοριοποίηση ανά γεωγραφική περιοχή, ανά θεματική (π.χ. ΑμεΑ, Αλτσχάιμερ, ΛΟΑΤΚΙ άτομα) και η δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης του εκπαιδευτικού υλικού, με νέα εκπαιδευτικά εξειδικευμένα προγράμματα. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα συλλεχθεί (βίντεο, ppt, γραπτό υλικό),

  • θα κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τις ειδικές θεματικές, τις ώρες που χρειάζεται ο χρήστης για να εκπαιδευτεί, το είδος του υλικού, το γεωγραφικό εύρος – αν υπάρχει, πιθανές εξειδικευμένες θεματικές καθώς και τις γλώσσες στις οποίες θα παρέχεται η εκπαίδευση.
  • θα διαθέτει πληροφορίες για άλλου είδους παροχές που ο φορέας πιθανώς παρέχει
  • θα δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης νε τo τυχόν κόστος εκπαίδευσης/πιστοποίησης.

Β. Προώθηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε όλους τους ενδιαφερόμενους όπως Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. Βοήθεια στο Σπίτι, κοινωνικές δημοτικές υπηρεσίες), γραφεία ευρέσεως εργασίας για αλλοδαπούς κυρίως φροντιστές, ενώσεις και σωματεία κοινωνικών λειτουργών, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο με την Τρίτη ηλικία, καθώς και σε ημερίδες – συνέδρια και σε εκδηλώσεις αρμόδιων υπουργείων.

Γ. Θέσπιση ενός διαδικτυακού συστηματικού μηχανισμού στήριξης των φροντιστών με δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών σε θεματικές όπως τα δικαιώματά τους, προβλήματα ψυχολογικής φύσεως κ.α.  Εκτός της γνωστικής ασύγχρονης στήριξης που θα παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα με τον συγκερασμό υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού θα δίνεται η δυνατότητα για:

  • Ψυχολογική στήριξη: Θα γίνεται δυνατότητα παρακολούθησης φροντιστών μέσω ομότιμων ομάδων σε livestream για την ψυχολογική στήριξη των φροντιστών (συχνότητα 2 φορές τον μήνα)
  • Συνηγορία: Θα υπάρχει livestream ομάδα συνηγορίας για την εκπαίδευση των φροντιστών και ηλικιωμένων στην προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των φροντιστών και των ατόμων τρίτης ηλικίας (συχνότητα 1 φορά τον μήνα)

Χρονοδιάγραμμα

  • Μάρτιος 2023 – Βασική αρχιτεκτονική ηλεκτρονικής πλατφόρμας
  • Μάιος 2023 – Δημιουργία Πλατφόρμας
  • Μάιος 2023 – Ομάδες συνηγορίας και ψυχολογικής υποστήριξης

 

Care-Platform-Partners

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

CARE PLATFORM

Μετάβαση στο περιεχόμενο