ΑGEinc (2007)

To πρόγραμμα AGE/inc εξέτασε το 2007 την κατάσταση ποικίλων ομάδων ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που υποφέρουν από φτώχεια και/ή κοινωνικό αποκλεισμό. Διερευνήθηκε ποιες ομάδες έχουν ειδικά προβλήματα (Μουσουλμάνοι, Τσιγγάνοι, μεγάλες αγροτικές κοινότητες) και έγιναν προτάσεις για την ενσωμάτωσή τους .

To  AGE/inc ήταν πρόγραμμα του 2007 με στόχο να δώσει φωνή στους ηλικιωμένους που βιώνουν φτώχεια και/ή κοινωνικό αποκλεισμό. Ανέδειξε τις ομάδες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα (Μουσουλμάνους, Τσιγγάνους, μεγάλες αγροτικές κοινότητες)και πρότεινε λύσεις για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.