Σχέδιο Δράσης 3C (2011-2013)

Χρήσιμες οδηγίες για σημαντικές αλλαγές στην καριέρα και στη ζωή των ατόμων άνω των 50 ετών.

Μέλη του Δ.Σ. της ΜΚΟ 50και Ελλάς συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 3C που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από την CMT Προοπτική.

Σκοπός του έργου, ήταν να προσδιορίσει τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και να επωφεληθούν συνολικότερα. Η δημιουργία ενός Βιβλίου Εργασίας, για τις ανάγκες των ατόμων άνω των 45 ετών, και η συγγραφή ενός “Οδηγού Συμβούλου/Εκπαιδευτή”, για τους παροχείς των υποστηρικτικών υπηρεσιών για αυτήν την ηλικιακή ομάδα, προτείνει τρόπους υποστήριξης τους για τη δημιουργία εισοδήματος.

Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.