Συμβουλές για το πώς τα άτομα 45+ ετών μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και την ποιότητα ζωής τους

Ένα Βιβλίο Εργασίας, για τις ανάγκες των ατόμων άνω των 45 ετών, και ένας “Οδηγός Συμβούλου/Εκπαιδευτή”, για τους παροχείς των υποστηρικτικών υπηρεσιών για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.