Πως το Ελληνικό κράτος συμβάλλει στον ηλιακό ρατσισμό (2018)

Ανάλυση της κατάστασης των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές και οι πρακτικές συνέβαλαν συστηματικά στον αποκλεισμό των ηλικιωμένων Ελλήνων σε πολλούς τομείς. Προτάσεις και τρόποι για την αλλαγή του ηλικιακού ρατσισμού των δημοσίων αρχών.

Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων Ελλήνων είναι ένα ζήτημα εξαιρετικής ανησυχίας για την 50και Ελλάς ,η οποία ενοχλείται βαθύτατα από τον συστηματικό και συνεχή ηλικιακό ρατσισμό στη νομοθεσία και την κρατική διοίκηση.

Δεδομένης της δημογραφικής γήρανσης σε όλο τον κόσμο, αλλά και το πολύ διαδεδομένο φαινόμενο των διακρίσεων λόγω ηλικίας, o ΟΗΕ διόρισε Ανεξάρτητο Εμπειρογνώμονα για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, αναγνωρίζοντας αυτά τα προβλήματα και το γεγονός ότι οι διακρίσεις λόγω ηλικίας, αποτελούν σημαντικό θέμα σε όλο τον κόσμο.

Οι δηλώσεις του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα αποτελούν χρήσιμη αρχή για την ανάλυση της κατάστασης των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές και οι πρακτικές συμβάλλουν συστηματικά στον αποκλεισμό των ηλικιωμένων Ελλήνων σε πολλούς τομείς.

Βασιζόμενη σε αυτές τις δηλώσεις η 50και Ελλάς χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποίησε μια καμπάνια ευαισθητοποίησης κατά την οποία αναδείχθηκαν οι διακρίσεις λόγω ηλικίας στην εργασία, στην οδήγηση, στην πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα προϊόντα λόγω της ψηφιοποίησης του περιβαλλοντος και της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Συγχρόνως παρουσιάστηκαν προτάσεις για αντιμετώπιση του φαινομένου.

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εδώ. (pdf).