Πρακτικές συμβουλές για την ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας στην καθημερινότητα

Εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά που στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: της διατροφής, της σωματικής ενδυνάμωσης και ευεξίας, της νοητικής ενδυνάμωσης και της απάτης σε διάφορους τομείς.

Απευθύνεται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή σε επαγγελματίες και οργανισμούς που ασχολούνται με την ενδυνάμωση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Περισσότερα για το πρόγραμμα 4F εδώ.

Οδηγός για το πώς να τα καταφέρετε μόνοι σας – Βιβλίο για ηλικιωμένους (στα Αγγλικά)

Μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω αρχείο στις εξής μορφές:

Αρχεία:

Οδηγός για τον τρόπο βοήθειας των ηλικιωμένων – Βιβλίο για επαγγελματίες και οργανισμούς (στα Αγγλικά)

Μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω αρχείο στις εξής μορφές:

Αρχεία: