Παρέμβαση για ψηφιακό εγγραμματισμό (2020)

Πρόσκληση σε διάλογο προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη στρατηγικών για τον ψηφιακό εγγραμματισμό των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χώρα μας

Στη χώρα μας ενώ δημιουργούνται και προωθούνται νέες πλατφόρμες τεχνολογίας, οι οποίες για το ευρύ κοινό έχουν τεράστια χρησιμότητα, παραγνωρίζεται το γεγονός ότι τα περισσότερα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουν καμία γνώση των νέων τεχνολογιών. Αποτέλεσμα είναι ο σταδιακός αποκλεισμός τους από τα κοινωνικά δρώμενα, η δημιουργία συνεχώς όλο και πιο εξαρτώμενων ατόμων όσον αφορά στην πρόσβαση στην πληροφορία και στις υπηρεσίες, ενώ παράλληλα δυσκολεύει η επικοινωνία με τις νεότερες γενιές, ενισχύοντας τα αρνητικά στερεότυπα απέναντι στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Στην 50και Ελλάς θεωρούμε ότι σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας μας θα πρέπει να δώσει άμεση προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην ψηφιακή παιδεία και στην κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό καλούμε σε διάλογο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να συνδράμουμε σε μια κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χώρα μας.

Αρχείο:

Επιστολή στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο