Παρέμβαση για τις ηλικιακές διακρίσεις κατά οδηγών μεγαλύτερης ηλικίας (2018)

Επιστολή της 50και Ελλάς στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών στην οποία ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών καλείται να απαντήσει για τις ηλικιακές διακρίσεις που προκύπτουν από το νόμο περί οδικής συμπεριφορας οδηγών 74+ ετών (2018)

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε με βάση το Νόμο 4530/2018, οι συμπολίτες μας 74 ετών και άνω θα υποχρεώνονταν να επαναλαμβάνουν τεστ οδήγησης για την απόκτηση νέου διπλώματος (επιπροσθέτως των συνηθισμένων ιατρικών εξετάσεων και της αίτησης). Αυτές οι εξετάσεις θα έπρεπε να πραγματοποιούνται κάθε τρία χρόνια και κάθε δύο μετά την ηλικία των 80 ετών. Οι εξετάσεις αυτές που βασίζονται αποκλειστικά στο κριτήριο της ηλικίας (και όχι στην εμφάνιση κάποιας νόσου για παράδειγμα), εκτός από μεγάλη οικονομική επιβάρυνση, θα οδηγούσαν σε κοινωνική απομόνωση μεγάλο ποσοστό ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδιαίτερα σε μη αστικές δομές όπου η κυκλοφορία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς είναι περιορισμένη, ενώ δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένες αποδείξεις πως οι ηλικιωμένοι οδηγοί προξενούν περισσότερα ατυχήματα από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Η 50 και Ελλάς άσκησε πίεση στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Το νομοσχέδιο αποσύρθηκε και σύμφωνα πλέον με το Νόμο υπ’ αριθμ. 4625, όλοι οι οδηγοί απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα ανεξαρτήτως ηλικίας.

Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο