Μανιφέστο προς τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές για μια Ευρωπαϊκή Ένωση φιλική για όλες τις ηλικίες (2014)

Μανιφέστο, το οποίο η 50και Ελλάς ως ενεργό μέλος τους AGE PLATFORM EUROPE προώθησε προς τους Ευρωβουλευτές για τη δράση τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Ευρωκοινοβούλιο με στόχο την προώθηση φιλικών πολιτικών προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα AGE είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο περίπου 165 οργανισμών που ασχολούνται με τα δικαιώματα των ατόμων άνω των 50, που έχει ως στόχο την έκφραση και την προώθηση των συμφερόντων των 150 εκατομμυρίων πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ευαισθητοποίηση σε θέματα που τους αφορούν περισσότερο.

Το όραμά μας είναι μια κοινωνία για όλες τις ηλικίες, χωρίς ηλικιακές διακρίσεις και στερεότυπα, βασισμένη στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ των γενεών, όπου όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν έναν ενεργό ρόλο στα κοινά και να έχουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες σε όλα τα στάδια της ζωής, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου,  φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, κοινωνικής ή οικονομικής επιφάνειας, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής ή ψυχικής υγείας, ή ανάγκης από φροντίδα.

Για την επίτευξη μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες, είναι απαραίτητο όσοι λαμβάνουν αποφάσεις, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να αναλάβουν συλλογική ευθύνη για το σχεδιασμό νέων τρόπων οργάνωσης των κοινωνιών, για ένα δικαιότερο και βιώσιμο μέλλον για όλες τις γενεές, αλλά και την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.  Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα, θα πρέπει να υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με βάση τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαμόρφωση της κοινωνίας.

Κατεβάστε το μανιφέστο εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο