Η Ευρώπη που θέλουμε είναι για όλες τις ηλικίες (2019)

Ένα μανιφέστο προς τους Ευρωβουλευτές. H AGE Platform Europe καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει πρωτοβουλίες που θα προστατεύουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών κάθε ηλικίας.

Η 50και Ελλάς ως μέλος του AGE PLATFORM EUROPE κάλεσε τους Ευρωβουλευτές να υιοθετήσουν τις παρακάτω 7 προτάσεις για τις ευρωπαϊκές εκλογές 2019:

  1. Ενίσχυση των δικαιωμάτων για την καταπολέμηση διακρίσεων ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.
  2. Εξασφάλιση της βιωσιμότητας της εργασίας κ δημιουργία νέων θέσεων χωρίς αποκλεισμούς.
  3. Εξασφάλιση συντάξεων και εισοδήματος σε άντρες και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.
  4. Προστασία του δικαιώματος της γήρανσης με αξιοπρέπεια μέσω της κατάλληλης μακροχρόνιας φροντίδας.
  5. Εξασφάλιση υγιούς διαβίωσης και προώθηση της ευημερίας για όλες τις ηλικίες.
  6. Δυνατότητα καθολικής πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες στην σημερινή ψηφιακή κοινωνία.
  7. Ενδυνάμωση των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική ζωή.

Αρχείο:

Μανιφέστο