Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας

Ένας χρήσιμος οδηγός που απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θα ήθελε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια και να συμβάλλει σε πιο αποτελεσματικά συστήματα μακροχρόνιας περίθαλψης, δηλαδή στους φορείς χάραξης πολιτικής, στους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας, στους φροντιστές, στους οργανισμούς ηλικιωμένων κ.λπ.

Επιδιώκει:

  • Να καταπολεμηθεί η κακοποίηση των μεγαλυτέρων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια.
  • Να αυξήσει τη συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στον καθορισμό των αναγκών τους και των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών φροντίδας που ζητούν, στα μέτρα ανάπτυξης ποιότητας και καινοτόμων διαδικασιών.
  • Να βοηθήσει στο να αναπτυχθούν δίκαιες και βιώσιμες λύσεις ώστε να προάγουν την ευημερία και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο εσωτερικό μιας χώρας και των χωρών που συνορεύει.
  • Να προάγει τον καλύτερο συντονισμό και να ανταλλάξει πληροφορίες μεταξύ των διαφόρων φορέων για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, και ιδιαίτερα μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής, των παρόχων υπηρεσιών και των επαγγελματιών φροντιστών, καθώς και μεταξύ των επαγγελματιών και μη επαγγελματιών φροντιστών.
  • Να βελτιώσει την ποιότητα της περίθαλψης στα συστήματα μακροχρόνιας φροντίδας με την επίτευξη μιας καλής ισορροπίας μεταξύ αποδοτικότητας, εξοικονόμησης κόστους και βελτίωσης της ποιότητας
  • Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας Υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού προγράμματος WeDO (Wellbeing and Dignity for Older people).

Περισσότερα για το πρόγραμμα WeDO εδώ.

Αρχεία:

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας