Επιστολή σε Ευρωβουλευτές για την υποστήριξη του intergroup (2009)

Οι Έλληνες Ευρωβουλευτές καλούνται να υποστηρίξουν το Intergroup για την ενεργή Γήρανση και διαγενεακή αλληλεγγύη (2009)

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες ευρωβουλευτές,

Αρχικά θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την εκλογή σας. Είχαμε επικοινωνήσει μαζί σας και πριν τις εκλογές για να σας υπενθυμίσουμε τις πολιτικές και προτεραιότητες στην Ελλάδα σχετικά με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Ελπίζουμε στην συμμετοχή σας σε μια από τις πολιτικές επιτροπές της ΕΕ που βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε την υποστήριξή σας για την εξασφάλιση της επανασύστασης της «Ομάδας σχετικά με την γήρανση και τη διαγενεακή αλληλεγγύη» (Intergroup on Aging and Intergenerational Solidarity). Παρακαλούμε να υποστηρίξτε την επανασύσταση αυτή μέσω της συμπλήρωσης της επισυναπτόμενης επιστολής και την επιστροφή του αντιγράφου το συντομότερο δυνατόν στο coordinator.daphne@age-platform.org ή με Φαξ στο +32.2.280.15.22 H υποστήριξή σας είναι πολύ σημαντική καθώς η δημογραφικές αλλαγές θα συνεχίσουν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και πολύ περισσότερο στη Ελλάδα που έχει τον πιο γρήγορα αυξανόμενο πληθυσμό 60και άνω στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει απαραίτητη προετοιμασία σε όλες τις πτυχές της δημόσιας πολιτικής. Σαν ευρωβουλευτής, στην καθημερινή σας εργασία, θα αντιμετωπίσετε όλο και περισσότερες προκλήσεις για ένα εύρος πολιτικών θεμάτων και έτσι μέσω της συμμετοχής σας στην «Oμάδα σχετικά με την γήρανση και τη διαγενεακή αλληλεγγύη»» θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων, καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες.

Η «ομάδα» αυτή υποστηρίζεται από το AGE-Platform (http://www.age-platform.org) που αντιπροσωπεύει 150 οργανώσεις μέλη οι oποίες αντιπροσωπεύουν άμεσα 28 εκατομμύρια πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ! Η 50και Ελλάς (http://www.50plus.gr) είναι μέλος του AGE – Platform, και η κ.Μεσθεναίου, μέλος του διοικητικού Συμβουλίου, έχει εκλεγεί πρόεδρος στην AGE – Platform. Εμείς, σαν 50και Ελλάς και μέλος της AGE-Platform στην Ελλάδα θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφόρηση αλλά και επιστημονική στήριξη στο έργο σας για την «Oμάδα σχετικά με την γήρανση και τη διαγενεακή αλληλεγγύη».

Η «Oμάδα σχετικά με την γήρανση και τη διαγενεακή αλληλεγγύη» παρέχει την ευκαιρία στους ευρωβουλευτές να συνεργαστούν με πολιτικούς άλλων κομμάτων για την υπεράσπιση των συμφερόντων των μεγαλύτερων σε ηλικία ψηφοφόρων τους (ή των μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών), και να εξασφαλίσουν ότι οι λύσεις που επιδιώκονται στη σημερινή δημογραφική πρόκληση ωφελούν όλες τις γενεές.

Με εκτίμηση,
Ελίζαµπεθ Μεσθεναίου
Κωνσταντίνος Προύσκας
Κωνσταντίνα Σαφιλίου
Τζούντυθ Τριανταφύλλου