Επιστολή προς υποψήφιους Ευρωβουλευτές (2019)

Ερωτήσεις προς υποψήφιους Ευρωβουλευτές για τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας

Προς:
Υποψήφιους Ευρωβουλευτές 2019

19 Απριλίου 2019

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση πολιτικών για την Ενεργό και Υγιή Γήρανση

Αξιότιμες και Αξιότιμοι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές

Συγχαρητήρια για την επιλογή σας σαν υποψήφιοι Ευρωβουλευτές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες όλων σας θα συγκλίνουν στο να υπηρετήσουν όσο το δυνατό καλύτερα τους Έλληνες πολίτες στο μεταβαλλόμενο Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Mε την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με την ανάγκη στήριξης των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω ηλικίας, καθώς και την προώθηση της ενεργού και υγιούς γήρανσης στη χώρα μας, μέσα από το Ευρωπαϊκό πλαίσιο που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά στον τομέα αυτό (Δείκτες Ενεργού Γήρανσης) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η ΕΕ προωθούν πολιτικές για την ανάδειξη πόλεων φιλικών, με καλύτερη πρόσβαση για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στις κοινωνίες όπου ζουν.

Βασικός στόχος της 50 και Ελλάς είναι να συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών στην Ελλάδα, μέσω δράσεων που αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής τους. Συνεργάζεται με κοινωνικούς εταίρους για την υποστήριξη και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στα πλαίσια ίσης μεταχείρισης, ιδιαίτερα στον τομέα της απασχόλησης και της υγειονομικής περίθαλψης, της ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, καθώς και στην ισότιμη συμμετοχή τους σαν πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικών που τους αφορούν. Για περισσότερο από μία δεκαετία η Οργάνωσή μας προωθεί επίσης δράσεις υπέρ των ηλικιωμένων, των οικογενειών τους και των ανθρώπων που τους φροντίζουν.

Η ‘’50και Ελλάς’’ συνεργάζεται στενά και με άλλες Ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις και ως ενεργό μέλος της AGE Platform Europe.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, σας αποστέλλουμε το Μανιφέστο της AGE Platform Europe για τις Ευρωεκλογές του 2019, το οποίο συνυπογράφει και η 50+ Ελλάς. Το Μανιφέστο αυτό αποστέλλεται σε όλους τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές κάθε χώρας στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των υποψήφιων ευρωβουλευτών και περιλαμβάνει επτά (7) συγκεκριμένες προτάσεις, επισημαίνοντας ότι “Η Ευρώπη που θέλουμε είναι για όλες τις ηλικίες”.  Ελπίζουμε ότι σαν Ευρωβουλευτές θα υποστηρίξετε νομοθεσία που συμβαδίζει με τις προτάσεις αυτές και θα πάρετε πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών και σχεδίων δράσης για την ενεργό και υγιή γήρανση. Μπορείτε να βρείτε και ηλεκτρονικά στο

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε κάθε θέμα σχετικό με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είτε ατομικά, είτε με όλη σας την ομάδα.

Αν συμφωνείτε με τη γενική κατεύθυνση των προτάσεων αυτών, μπορείτε να κάνετε κάποια δήλωση, την οποία θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα μας για ενημέρωση των μελών μας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας, στο https://www.50plus.gr ή στο https://www.age-platform.eu

Με εκτίμηση,
Δρ. Μυρτώ-Μαρία Ράγγα – Διευθύνων Σύμβουλος 50και Ελλάς

Μετάβαση στο περιεχόμενο