Επιστολή προς υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους (2019)

Ερωτήσεις προς τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους για τις πολιτικές που θα ακολουθήσουν για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
  1. Έχει η Τ.Α. που συμμετέχετε, ένα επίκαιρο συνολικό σχεδιασμό για τους ηλικιωμένους κατοίκους της πόλης σας; Εάν ναι, ποιος είναι αυτός; Έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο;

Παρακαλούμε απαντήστε μας, σχετικά με τους παρακάτω τομείς δράσης:

  • Κοινωνική ένταξη, ιδιαίτερα για τις «αποκλεισμένες» πληθυσμιακά ομάδες.
  • Προσβασιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των μετακινήσεων/μεταφορών.
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση, ειδικά για τη χρήση τεχνολογιών με στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και τη σύγχρονη ψηφιακή προσωπικότητα
  • Εθελοντισμός.
  • Σωματική άσκηση/ενδυνάμωση και γενικά διατήρηση και προαγωγή της υγείας.
  • Αναγνώριση και υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών των ηλικιωμένων και άλλων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα.
  1. Είστε υποψήφιος στις τοπικές εκλογές. Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να συμβάλετε για να βοηθήσετε τους ηλικιωμένους Έλληνες πολίτες, ώστε να παραμείνουν υγιείς, ενεργοί και δραστήριοι στη κοινότητα και αν κριθεί αναγκαίο, με ποιες δράσεις ο Δήμος θα μπορούσε να τους «υποστηρίξει» στη διαβίωσή τους;
  2. Γνωρίζουμε ότι οι οικονομικοί πόροι ήταν ανεπαρκείς τα τελευταία χρόνια, για τους περισσότερους ΟΤΑ. Πώς θεωρείτε ότι ο σχεδιασμός για τους ηλικιωμένους κατοίκους της πόλης σας, μπορεί να εφαρμοστεί στο Δήμο σας, σε ρεαλιστικό επίπεδο;

Ευελπιστώντας στην ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, με κοινό στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και της φροντίδας των ατόμων της Τρίτης και Τέταρτης Ηλικίας.

Με εκτίμηση