Διαγενεακή Μάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εκπαιδευτικό υλικό που απευθύνεται σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, νεαρούς εθελοντές εκπαιδευτές αλλά και δασκάλους σε σχολεία που θέλουν να υλοποιήσουν μια δράση διαγενεακής μάθησης και αλληλεγγύης.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές με μαθητές άτομα άνω των 60 ετών και εκπαιδευτές νέους 12+ ετών και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Εθελοντές της Γνώσης” (THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS).

Περισσότερα για το πρόγραμμα THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS εδώ.

Αρχεία: