Active Body+Active Mind=Healthy SeniorΟι υποψήφιοι εταίροι είναι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και την Τουρκία, οι οποίες επικεντρώνονται σε μαθητές 50 +. Η εταιρική σχέση που θέλουμε να διαμορφώσουμε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Ενεργού Γήρανσης για το Έτος 2012, καθώς προετοιμάζεται ΜΕ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ΓΙΑ άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι εταίροι οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα μέλη τους ηλικίας 50+ αλλά και για το ευρύτερο κοινό και επιθυμούν να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μάθουν ο ένας από τον άλλο σχετικά με τις διάφορες πτυχές της σωματικής και ψυχικής ευημερίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσα από : την τέχνη, τη μουσική, τον αθλητισμό, τις διατροφικές συνήθειες, την εναλλακτική ιατρική, τις ψυχικές διαταραχές των ηλικιωμένων, αλλά και μέσα από εθελοντικές δραστηριότητες, ως μέρος της κοινωνικής ένταξης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Κάθε συμμετέχουσα οργάνωση θα ορίσει μέσα από ένα ερωτηματολόγιο τους μαθητές οι οποίοι είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κάθε μετακίνηση.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

 • εκπαίδευση σε κάθε χώρα: καθώς το πρόγραμμα στοχεύει σε ανθρώπους που δεν είναι πλέον σε τυπική εκπαίδευση, θα ξεκινήσουν ομάδες μελέτης που θα αναβαθμίσουν τις γνώσεις των μαθητές 50+ σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής και -για εκείνους που τα χρειάζονται - μαθήματα αγγλικής γλώσσας και μαθήματα Η/Υ για τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας με e-mails, κλπ. για τη διευκόλυνση.
 • Μετακινήσεις στις χώρες εταίρους
 • Οργάνωση της φιλοξενίας εταίρων του προγράμματος: πρόγραμμα και παρουσίαση για την εκπαίδευση ενηλίκων στη χώρα τους, επίσκεψη σε ένα τοπικό ίδρυμα εκπαίδευσης ενηλίκων, εργαστήριο, πολιτιστική επίσκεψη και αξιολόγηση της κινητικότητας.

Οι εταίροι θα μοιραστούν εξίσου τα καθήκοντα και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος μέσω των ιστοσελίδων τους, τον τοπικό τύπο και το blog που δημιουργήθηκε για τους εκπαιδευόμενους ως φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών, συνταγές μαγειρικής, οι περιγραφές των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων. Τέλος, το έργο θα πρέπει να περιγράφονται στο ευρωπαϊκό φόρουμ Shared Treasure.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει, το έτος 2012 έχει ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Εταίροι του προγράμματος είναι οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, που επικεντρώνονται σε άτομα της τρίτης ηλικίας. Πιστεύουμε ότι αυτό που οι απλοί πολίτες μπορούν να κάνουν για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο επίπεδο των τοπικών και περιφερειακών οργανισμών είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που κάνουν οι πολιτικοί για το επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσωπικοί δεσμοί, φιλία, η γνώση που οι άνθρωποι αναπτύσσουν ένας για τον άλλο βοηθά στην καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Η φροντίδα της υγείας και της ευημερίας των ηλικιωμένων γίνεται όλο και περισσότερο μια πρόκληση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προώθηση της υγείας και την ευημερία των ηλικιωμένων υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από τις δημόσιες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης. Η κοινωνία θα ωφεληθεί από τους ενεργούς και υγιείς ηλικιωμένους, δεδομένου ότι μπορούν για παράδειγμα να προσφέρουν εθελοντική εργασία περισσότερο από ό, τι πριν, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δυνατότητες τους.

Η δραστηριότητα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και ο υγιεινός τρόπος ζωής θα εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα ζωής και να βοηθήσει τους ανθρώπους να είναι ανεξάρτητοι όσο το δυνατόν περισσότερο. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να ενθαρρύνονται σε διάφορες σωματικές δραστηριότητες, όπως και το να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αυξήσουν τις γνώσεις τους. Η εκμάθηση ξένης γλώσσας και Η/Υ θα βελτιώσει τις δυνατότητες των μεγαλύτερων ατόμων να είναι ενεργοί πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εργαζόμενοι σε ομάδες θα παρακινηθούν να μάθουν, να φέρουν νέους φίλους και να αποτρέψουν τη μοναξιά και την απομόνωση. Οι επαφές με τους εταίρους του προγράμματος, η γνωριμία με τα διάφορα θέματα του προγράμματος και τον τρόπο ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε διάφορα μέρη της Ευρώπης δραστηριοποιεί τους συμμετέχοντες και δίνει νέες ιδέες για τη φροντίδα της δικής τους υγείας και την ευημερία τους.

Οι μετακινήσεις μεταξύ των χωρών θα χρησιμοποιηθούν ενεργά για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Η συμμετοχή και η φιλοξενία των συναντήσεων του προγράμματος ή τα εργαστήρια προσφέρουν τη δυνατότητα συναντήσεων με άλλα ενεργά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και αυξάνουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι μας:

 • η προώθηση ενός υγιεινού τρόπου σε μεγαλύτερες ηλικίες
 • η συμμετοχή και ενεργοποίηση ατόμων ηλικίας 50+ σε πολυεθνικό περιβάλλον για χάρη της αυτο-ανάπτυξής τους,
 • η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μελών του προσωπικού στην δια βίου μάθηση ατόμων 50+, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων,
 • η εκπαίδευση συνολικά περίπου 500 ατόμων μέσα από διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνονται από τους εταίρους για τους μαθητές τους,
 • η γνωριμία με τον πολιτισμό των διαφόρων χωρών της ΕΕ και καλύτερη κατανόηση της Ευρώπης
 • η προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή των κοινωνικά μειονεκτούντων εκπαιδευομένων ατόμων 50+
 • η ενθάρρυνση των μαθητών 50+ στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας με τους εταίρους
 • η δημιουργία μιας ευκαιρίας για μαθητές 50+ να γνωρίσουν τις γλώσσες και τους πολιτισμών των εταίρων χωρών
 • η βελτίωση δεξιοτήτων ηλεκτρονικών υπολογιστών των 50+ (e-mail, blog, power-point παρουσιάσεις)
 • η τόνωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών 50+
 • η ανάπτυξη σεβασμού των συμμετεχόντων προς άλλες χώρες και πολιτισμούς
 • η διάδοση των μοντέλων της εκπαίδευσης ενηλίκων ανάμεσα σε χώρες της Ε.Ε.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων σκοπεύουμε να:

 • σχεδιάσουμε κοινό πρόγραμμα σπουδών σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής και τρόπους για να κρατήσουμε τα άτομα των 50+ ενεργά και σε φόρμα
 • ανακοινώσουμε το πρόγραμμά μας και να δημιουργήσουμε ομάδες 50+
 • οργανώσουμε συναντήσεις των ομάδων με ειδικούς για ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τον υγιεινό τρόπο ζωής και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή τους
 • μελετούν οι μαθητές 50+ και να μεταφέρουν όλες τις απόψεις που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις άλλες χώρες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για τους μαθητές 50+: Θα διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής με την ελπίδα να υιοθετήσουν μια πιο λογική στάση απέναντι στις μέχρι τώρα συνήθειες τους.

Αναμένουμε ότι λόγω της κινητικότητας και της διεθνούς συνεργασίας οι μαθητές μας θα παρακινηθούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στα Αγγλικά και να κάνουν μια εισαγωγή στις υπόλοιπες γλώσσες των εταίρων. Έτσι, μπορούμε να ελπίζουμε ότι η επικοινωνία με τη χρήση των Η/Υ θα βελτιωθεί με τη χρήση του κοινωνικού δικτύου και με την προετοιμασία των οπτικοακουστικών προϊόντων.

Τέλος, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε πέρα από το καθημερινό τους πεδίο εφαρμογής και τέλος να οικοδομήσουμε την αίσθηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη.

Για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του προσωπικού, το πρόγραμμα θα είναι μια νέα έμπνευση για την ανάπτυξη των εργασιών τους και τη δημιουργία άλλων συνεργασιών στο μέλλον.

Το έτος 2012 είναι το Έτος Ενεργού Γήρανσης και έχουμε την πρόθεση να τονίσουμε- με τη διάδοση του προγράμματος μέσω δραστηριοτήτων - τη σημασία αυτού του ζητήματος για την κοινωνία και για το ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Από την πλευρά των θεσμικών οργάνων, θα είναι ένας καλός τρόπος να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή διάσταση για τους φορείς που δεν έχουν συμμετάσχει σε παρόμοια προγράμματα συνεργασίας ή να εμβαθύνουν την ήδη αποκτηθείσα εμπειρία τους. Περιμένουμε να ενθαρρύνουμε όχι μόνο τα θεσμικά όργανα και το προσωπικό τους, αλλά οι ίδιοι μαθητές να ξεκινήσουν παρόμοια προγράμματα στο μέλλον.

Εκτός από την παροχή στους εκπαιδευόμενους της γνώσης του ενεργού και υγιεινού τρόπου ζωής, των αγγλικών και των μαθημάτων Η/Υ, το πρόγραμμα προσφέρει ένα φόρουμ για συζήτηση σχετικά με κοινά θέματα με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να διαμορφώνουν απόψεις και στάσεις και μείωση προκαταλήψεων. Στους δασκάλους δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιούν τις μεθόδους διδασκαλίας του προγράμματος και να πάρουν νέα ερεθίσματα για τη δουλειά τους μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης.

Οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για το θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής των χωρών εταίρων και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές τυπικής και άτυπης μάθησης. Οι ανταλλαγές ιδεών και γνώσεων γίνονται πιο έγκυρες, συγκρίσιμες και αποτελεσματικές στην εκμάθηση και την ενσωμάτωση των ομάδων-στόχων. Οι συναντήσεις για το πρόγραμμα προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία αλληλεπίδρασης σε προσωπικό επίπεδο και εξοικείωσης με τα διάφορα κέντρα μάθησης και τις οργανώσεις των εταίρων. Είναι επίσης μια έκθεση της κάθε ομάδας και της οργάνωσης του κάθε εταίρου. Ευρωπαϊκές εκθέσεις και παρουσιάσεις διοργανώνονται σε κάθε συνάντηση για την προσέλκυση περισσότερου κοινού και δίνεται στους φορείς η ευκαιρία να δημοσιεύσουν τις δραστηριότητες και να αποκτήσουν νέα μέλη/μαθητές.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όλο το σχετικό προσωπικό θα συμμετέχει σε κάθε επίσκεψη ανταλλαγής (συντονιστές).

Οι μαθητές 50+ που θα συμμετέχουν στις επισκέψεις θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του προγράμματος. Θα κληθούν να σχολιάσουν σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την αξία των υλικών. Θα συμπληρώσουν ερωτηματολόγια και θα συμμετέχουν με τις εισηγήσεις και τις παρατηρήσεις τους στο blog.

Οι ηλικιωμένοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος, θα λάβουν ενεργό μέρος στις βιωματικές δραστηριότητες της ομάδας, θα μελετήσουν τον υγιεινό τρόπο ζωής, θα λάβουν μέρος στη γλωσσική κατάρτιση και στην εκπαίδευση Η/Υ- κάθε εταίρος θα αποφασίζει για τη διάρκεια της εκπαίδευσης καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες της ομάδας και τον προϋπολογισμό.

Μέλη των εταίρων οργανώσεων είχαν ήδη εργαστεί για το πρόγραμμα π.χ. οι μαθητές της ProEdu, στην Πολωνία και η ομάδα του 55 + Kuusankosken Retkeilijat, Φινλανδία προετοίμασαν την αίτηση.

Τόσο το προσωπικό όσο και τα μέλη των εταίρων οργανισμών θα συναντώνται τακτικά προκειμένου να προετοιμάσουν το δικό τους πρόγραμμα και να οργανώσουν τη διαμονή των εταίρων στη χώρα τους.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΣΕΧΙΑ
Η εταιρεία Sedukon o.p.s. ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπική οργάνωση το 2001. Λειτουργεί στην Πράγα και την Οστράβα προς το παρόν. Η εταιρεία είναι μία από τις σημαντικότερες περιφερειακές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με επίκεντρο κυρίως εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Λόγω της συνεργασίας της με τους ευρωπαίους εταίρους και την εφαρμογή της διεθνούς εμπειρίας, συμβάλλει στην καλύτερη και πιο επιτυχημένη μορφή εκπαίδευσης στην Τσεχική Δημοκρατία. Η συνεργασία μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων της Seducon, παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού επιπέδου στον τομέα της επιμόρφωσης, την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, την ισότητα των φύλων κ.α.

Η κατάρτιση και όλα τα άλλα προγράμματα απευθύνονται στους πολίτες που ανήκουν στην ομάδα-στόχο σε μειονεκτική θέση ειδικά στην αγορά εργασίας.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Active Particiapants Association, είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, τοπική οργάνωση που εργάζεται στους τομείς των τεχνών, του πολιτισμού και της ιστορίας, της δια βίου μάθησης, του ενεργού πολίτη, των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Τα μέλη του συλλόγου είναι νέοι, ενήλικες, επαγγελματίες, φοιτητές, απόφοιτοι. Οι ομάδες-στόχοι των δραστηριοτήτων είναι παιδιά, νέοι και ενήλικες από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα, κατά προτίμηση μειονεκτούντες, οι μετανάστες και οι νέοι και οι πρόσφυγες καθώς και τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Μια ειδική ομάδα του ενδιαφέροντός μας είναι οι πολίτες ηλικίας 50+.

Ο σύλλογος οργανώνει διάφορα μαθήματα π.χ. ξένης γλώσσας,λαϊκών χορών, αθλητικές δραστηριότητες, μαθηματικά, φυσική σκάκι, μουσικά όργανα (μπαγλαμά, κιθάρα κλπ) για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Το Gaziantep είναι μια μεγάλη κοσμοπολίτικη πόλη. Πολλοί άνθρωποι από την Ανατολική Τουρκία έρχονται να ζήσουν και να βρουν δουλειά εδώ, επειδή το Gaziantep είναι μια βιομηχανική και εμπορική πόλη.

O σύλλογος προσπαθεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα άτομα, ιδίως σε όσους προέρχονται από αγροτικές ή μειονεκτούσες περιοχές, επιτρέπει στους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων στην κοινωνία και να συμβάλλει στην κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων, προσφέρει λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα και γίνεται μέρος της κοινωνίας. Συνεργάζεται με διάφορους φορείς της κοινωνίας όπως κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Dobre Roky 50 +: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 για να προσφέρει διάφορα μαθήματα στα άτομα της ηλικιακής ομάδας 50 + όπως: Pilates, λαϊκούς χορούς για ηλικιωμένους, γυμναστική προσώπου, θεραπευτική δύναμη της φωνής και ορισμένα είδη μασάζ και πολλές δραστηριότητες που προωθούν την ενεργό γήρανση και τον υγιή τρόπο ζωής για ηλικιωμένους.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η Οργάνωση της Τέχνης και Πολιτισμού της 3ης ηλικίας PROSAS στην πόλη Sines είναι Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας και μέλος της Ένωσης Πανεπιστημίων 3ης ηλικίας στην Πορτογαλία. Οι στόχοι της οργάνωσης είναι: η κοινωνική ένταξη και η πολιτιστική προβολή των ανθρώπων που δεν έχουν επαγγελματική δραστηριότητα, ηλικίας άνω 50+. Αναπτύσσει την κοινωνική αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και την κοινωνικής υποστήριξη, της άτυπης μάθησης σε μια ζωή δια βίου μάθησης, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συμμετοχή σε πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, την τόνωση και την ανταλλαγή αλληλεγγύης και εθελοντικής πρακτικής εντός και εκτός της οργάνωσης.

ΕΛΛΑΔΑ
Η 50και Ελλάς είναι μια μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση που στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων άνω των 50 στην Ελλάδα, σε μια κοινωνία ισότητας και μέσα από δραστηριότητες που αφορούν όλους τους τομείς της ζωής. Σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς εταίρους, φροντίζει και υποστηρίζει τα δικαιώματα τους στην ίση και δίκαια μεταχείριση στην κοινωνία, στην εργασία, στην υγεία και στην ιατρική περίθαλψη, στην διασκέδαση, στην αυτονομία και στην αξιοπρεπή διαβίωση, στη συμμετοχή στις αποφάσεις που παίρνονται, και στη χάραξη κάθε είδους πολιτικής με επιπτώσεις σε αυτούς. Η οργάνωση επίσης προωθεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες για υποστήριξη των εξαρτημένων ηλικιωμένων ατόμων και τις οικογένειες και επαγγελματίες που τους φροντίζουν.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Kuusankosken Retkeilijat ry -. Η λέσχη ξεκίνησε στο Kuusankoski (πρώην ανεξάρτητη πόλη, από το 2009 αποτελεί μέρος της πόλης της Kouvola) στη νοτιο-ανατολική Φινλανδία, το 1979. Στοχεύει στην ενθάρρυνση των ανθρώπων να συμμετέχουν σε δραστηριότητες στη φύση κυρίως με οικολογική άποψη. Η λέσχη σήμερα έχει 350 μέλη, τα περισσότερα 3ης ηλικίας. Μέλη της λέσχης βοηθούν ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες να παίρνουν μέρος στις ποικίλες δραστηριότητες.

Το 2006-2008 η λέσχη συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «TravelAgents 55+ without frontiers» και το 2010-2012 οργάνωσε το workshop «Many Faces of Finnish Nature Environment» και τώρα συνεργάζεται με το εθελοντικό πρόγραμμα «Taking Care».

Ο κεντρικός πυρήνας των ενεργών μελών συνεχώς αυξάνεται που δείχνει ότι οι στόχοι είναι καλοί και αποδεκτοί. Το Kuusankosken Retkeilijatry είναι συντονιστής του προγράμματος «Ενεργό Σώμα + Ενεργός Νους = Υγιείς στην Τρίτη Ηλικίας».

Αρχεία:

pdfThe Human Digestive System4.16 MB

pdfCooperation Active Body + Active Mind =Healthy Senior and MemoryXL10.47 MB

pdfActive Body + Active Mind =Healthy Senior376.46 KB

pdfReflexology 112.64 MB

pdfReflexology 22.75 MB