Μια από τις σημαντικότερες δράσεις της 50και Ελλάς είναι οι παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο σε Ελλάδα, Ευρώπη αλλά και διεθνώς και είναι ενεργό μέλος του AGE Platform Europe (Ευρωπαϊκού Φόρουμ Οργανώσεων για τα άτομα άνω των 50ετών). Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας της 50και Ελλάς συμμετέχουν σε συζητήσεις, ομάδες εργασίας, συνέδρια και εργαστήρια. Στόχος μας είναι προκειμένου να ακουστεί η φωνή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ώστε να υπάρξουν πολιτικές φιλικές προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σε θέματα ενεργού γήρανσης, απασχόλησης, υγείας, φροντίδας, ανθρώπινων δικαιωμάτων και διακρίσεων, δια βίου μάθησης κλπ. Οι γραπτές παρεμβάσεις της 50και Ελλάς αναρτώνται παρακάτω:

pdfMEPs Intergroup on Aging and Ιntergenerational Solidarity132.11 KB

pdfΟµάδα σχετικά µε τη Γήρανση και Διαγενεακή Αλληλεγγύη106.21 KB

pdfΗλικιακές διακρίσεις στην οδήγηση - Επιστολή της 50και Ελλάς στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών- Νοέμβριος 2018171.80 KB