14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής, 29-31 Μαρτίου 2018, ΑθήναΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλούµε να συµµετάσχετε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής που θα πραγµατοποιηθεί στις 29-31 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic.

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις, στη διάγνωση και σφαιρική αντιµετώπιση των παθήσεων της τρίτης ηλικίας, στις συναρπαστικές προόδους στην αντιµετώπιση των χρονίων νοσηµάτων και νόσων φθοράς του οργανισµού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των υπερηλίκων αλλά ακόµη και στις προσπάθειες της επιστηµονικής έρευνας για την προώθηση της αντιγήρανσης. Εξ’ άλλου, το συνέδριό µας θα ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τη νοσηλευτική φροντίδα και την κατ’ οίκον νοσηλεία, ενώ θα εστιάσει και σε οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα, αφού η παρατεινόµενη οικονοµική κρίση δηµιουργεί επιπλέον προβλήµατα που αφορούν στη φροντίδα και την εν γένει διαβίωση των ηλικιωµένων.

Όµως, η θεµατολογία του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου θα υπερβεί κατά πολύ τα στενά όρια των Επιστηµών Υγείας, στοχεύοντας στην ανάδειξη των θεµάτων της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης, την ενσωµάτωση της τεχνολογίας στην καθηµερινή ζωή των ατόµων της τρίτης ηλικίας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, τα δικαιώµατά τους στην υγεία, την πρόνοια και την ισότιµη µεταχείριση, αλλά και στην πολιτική για την ενίσχυση της οικογένειας καθώς και των φροντιστών και την αποτελεσµατικότερη οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας για ηλικιωµένους. Με τις σκέψεις αυτές καλούµε όλους τους επιστήµονες κάθε ειδικότητας που ασχολούνται µε τα θέµατα του γήρατος, αλλά και κάθε ενεργό και ευαισθητοποιηµένο πολίτη να συµµετάσχει στις εργασίες του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας & Γηριατρικής.

Για το Δελτίο Συμμετοχής παρακαλώ πατήστε εδώ.

Στην ιστοσελίδα www.globalevents.gr είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφόρηση επιθυμείτε να έχετε.

Με φιλικούς χαιρετισµούς,

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Γ.Ε. και του Συνεδρίου

Ιωάννης Γ. Καραϊτιανός

Αµ. Επικ. Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
∆ιευθυντής Χειρουργικής Ογκολογικής Κλινικής Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου «Αγ. Σάββας»

 

pdfΔείτε το πρόγραμμα1.01 MB

 14o Panel.SynedrTimitikiProsklisi