Ευρωπαϊκή Μέρα Αλληλεγγύης μεταξύ Γενεών, 29 Απριλίου 2018Κοινό Δελτίο Τύπου
Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2018

 

Ευρωπαϊκή Μέρα Αλληλεγγύης μεταξύ Γενεών, 29 Απριλίου 2018

 

Υπάρχει ακόμη ανάγκη για περισσότερο διαγενεακό διάλογο και συμμετοχή.

Πριν δέκα χρόνια η Σλοβένικη Προεδρεία πρότεινε να ανακηρυχθεί η 29η Απριλίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Αλληλεγγύης μεταξύ Γενεών. Η πρόταση τους βασίστηκε στις υποδείξεις του Age Platform και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα καθιερώθηκε επίσημα στις 29 Απριλίου του 2009. Σε λίγες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει τις Εκθέσεις του 2018 για τη Δημογραφική Γήρανση και για την Επάρκεια των Συντάξεων. Και οι δύο εκθέσεις επισημαίνουν τις δύσκολες επιλογές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες μας προκειμένου να διασφαλίσουν τη διαγενεακή δικαιοσύνη.

Σε μια εποχή όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναθεωρούν το μέλλον της Ευρώπης, χρειάζεται να συμπεριλάβουμε όλες τις γενιές στη δημοκρατική συζήτηση και στη διαμόρφωση πολιτικών και να προωθήσουμε την ηλικιακή ποικιλότητα σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Η ενασχόληση, η συμμετοχή και η διάδραση αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις ώστε να χτιστεί μια κοινωνία η οποία θα είναι πραγματικά φιλική προς τους ηλικιωμένους.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τιμήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών στην οποία έχουν βασιστεί και οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες», τόνισε η Anne-Sophie Parent, Γενικός Γραμματέας του Age Platform Ευρώπης. «Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της ζωής τους στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και συνεχίζουν να συμβάλλουν σημαντικά στις κοινότητές τους. Πρέπει να αναγνωριστεί ο κοινωνικός τους ρόλος και χρειάζεται να κάνουμε ακόμη περισσότερα ώστε να αναχαιτίσουμε τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στις μεγαλύτερες ηλικίες και να αντιμετωπίσουμε το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Παράλληλα, η σημερινή νέα γενιά αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, από την εργασιακή αβεβαιότητα και τη δυσκολία πρόσβασης στα συστήματα κοινωνικής προστασίας μέχρι τη δυσκολία εξισορρόπησης μεταξύ του εργασιακού και προσωπικού βίου. Η σημερινή Ευρωπαϊκή κοινωνία χρειάζεται αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και μόρφωση, καλύτερες υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και μακροχρόνιας φροντίδας καθώς και την πολιτική βούληση που θα εκσυγχρονίσει τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ώστε να μην πλήττουν τους νέους. Για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία πρέπει να δημιουργήσουμε δομές στις οποίες οι γενιές θα μπορούν να επικοινωνούν, θα μπορούν να κατανοούν τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η κάθε πλευρά και θα βρίσκουν λύσεις δίκαιες για όλους». Η Anne-Sophie Parent μίλησε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 24 Απριλίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλικιωμένων, μέλος του Age Platform, και το Γραφείο του Διεθνούς IDEA στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ‘Συμμετοχή των Γενεών στο Διάλογο για τη Δημοκρατία’.

«Ο δρόμος των νέων προς την ανεξαρτησία και την αυτονομία έχει γίνει πολύ δύσκολος. Πολλοί νέοι δυσκολεύονται να σχεδιάσουν το μέλλον τους λόγω της αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας, των μεγαλύτερων μεταβατικών περιόδων από το σχολείο στην εργασία και των συστημάτων πρόνοιας που δε συμβαδίζουν με την πραγματικότητα των σημερινών νέων. Αν δεν τα πάμε καλύτερα, κινδυνεύουμε με αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των γενεών στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες» αναφέρει η Anna Widegren Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. «Μια πιο κοινωνική και βιώσιμη Ευρώπη θα πρέπει να έχει ένα σύστημα πρόνοιας βασισμένο στη διαγενεακή αλληλεγγύη, να επενδύει περισσότερους πόρους για καλύτερα συστήματα φροντίδας ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και να προετοιμάζεται για τις δημογραφικές αλλαγές. Με αλλά λόγια, μια πιο Κοινωνική Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει πως τόσο οι νέοι όσο και οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο παρόν και στο μέλλον τους».

Στις 21 Ιουνίου το Age και το Φόρουμ Ευρωπαϊκής Νεολαίας θα στηρίξουν τη συνάντηση της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών σε σχέση με την Έκθεση Δημογραφικής Γήρανσης του 2018 και τη διαγενεακή δικαιοσύνη.

«Η Οικονομία της Τρίτης Ηλικίας μπορεί να αποτελέσει επιτυχία μόνο εάν οι νεότεροι έχουν ενεργό ρόλο. Η συμβολή τους μας προσφέρει έναν κόσμο αλληλεγγύης στην ψηφιακή εποχή, συνδυάζοντας πλήρη συμμετοχή και φροντίδα υψηλών προδιαγραφών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων μεγαλύτερης ηλικίας», αναφέρει ο Lambert Van Nistelrooij, Συμπρόεδρος της Υποομάδας της Διακομματικής Ομάδας για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών.