Διακρατική μελέτη PaRIS – Η φωνή μας αποκτά δύναμη!

9 Ιουλίου 2023
Paris-Banner

Διακρατική μελέτη PaRIS – Η φωνή μας αποκτά δύναμη!

Ξεκινά την εβδομάδα αυτή στην Ελλάδα η σημαντική διακρατική μελέτη PaRIS του ΟΟΣΑ που διεξάγεται αυτή την περίοδο και στη χώρα μας, με σκοπό τη διερεύνηση των εμπειριών των πολιτών, ως χρηστών των υπηρεσιών υγείας, αλλά και των επαγγελματιών υγείας, που απασχολούνται στις δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως είναι τα Κέντρα Υγείας, οι Τοπικές Μονάδες Υγείας κλπ.

Η μελέτη ξεκινά αρχικά με την αποστολή από την ΗΔΙΚΑ πρόσκλησης και λινκ ερωτηματολογίου σε 300 γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  Στη συνέχεια, προς τα τέλη Ιουλίου, η ΗΔΙΚΑ θα στείλει λινκς ερωτηματολογίων στους ασθενείς των γιατρών που θα έχουν απαντήσει.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που λάβετε από την ΗΔΙΚΑ μέσω του συστήματος άϋλης συνταγογράφησης κάποιο μήνυμα στο  κινητό σας ή στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με το οποίο θα καλείστε να συμμετάσχετε στη μελέτη PaRIS, μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη.  Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που θα λάβετε από την ΗΔΙΚΑ , καταγράφοντας τις εμπειρίες σας από το σύστημα υγείας.

Η μελέτη PaRIS βάζει τον ασθενή και την οικογένεια στο επίκεντρο της φροντίδας υγείας και αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία να συμβάλλουμε και εμείς, καταθέτωντας την εμπειρία μας ως χρήστες των υπηρεσιών υγείας, στη  βελτίωση του συστήματος υγείας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες μας.  Η φωνή μας πλέον αποκτά δύναμη!

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι η 50και Ελλάς, φιλοξένησε στις 5 Απριλίου, στα πλαίσια της σειράς παρουσιάσεων Κατ’ Οίκον Επισκέπτης 2023, τις κ.κ.  Όλγα Σίσκου, Επίκουρη Καθηγήτρια  του Πανεπιστημίου Πειραιά και Εμπειρογνώμονα του ΟΔΙΠΥ και Δάφνη Καϊτελίδου, Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία-ΟΔΙΠΥ, οι οποίες παρουσίασαν την μελέτη PaRIS, που για πρώτη φορά δίνει την ευκαιρία, στους πολίτες της Ευρώπης, να ακουστεί η φωνή τους και να επηρεάσουν τον μετασχηματισμό των Εθνικών συστημάτων Υγείας.

Σχετικά με τη διακρατική μελέτη PaRIS

Η διακρατική μελέτη PaRIS (Patients Reported Indicators Survey) διεξάγεται σε 20 χώρες και στην Ελλάδα, υπό το συντονισμό της διεθνούς κοινοπραξίας PaRIS-SUR και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση των εμπειριών των χρηστών /ασθενών των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ Κέντρων Υγείας, Τοπικών Μονάδων Υγείας) και η αποτύπωση της οπτικής των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε αυτές τις δομές, αναφορικά με τον τρόπο που διαχειρίζονται τους ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης πιλοτικής φάσης της μελέτης PARIS η οποία υλοποιήθηκε εντός του 2022 προέκυψαν δύο κοινά (μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν) αυτό-συμπληρούμενα ερωτηματολόγια, εκ των οποίων το ένα αφορά τους λήπτες των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και το άλλο τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις αντίστοιχες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Τα εργαλεία αυτά είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες προκειμένου να αξιοποιούνται για περιοδικές έρευνες στο εσωτερικό κάθε χώρας, εις το διηνεκές, με στόχο την αξιολόγηση του συστήματος υγείας τόσο από την πλευρά των ληπτών υπηρεσιών υγείας όσο και από την οπτική των επαγγελματιών υγείας.

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της μελέτης PARIS θα προκύψουν πολύ χρήσιμα μηνύματα προς τους διοικούντες το σύστημα υγείας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων με χρόνια προβλήματα υγείας.

Paris EU-Partners

Η PaRIS στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχουν 300 γιατροί (Παθολόγοι και Γενικοί Γιατροί) που εργάζονται σε Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων ΕΣΥ ή σε Κέντρα Υγείας ή σε ΤΟΜΥ ή διαθέτουν Iδιωτικό Iατρείο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ και 30.000 ασθενείς ηλικίας άνω των 45 ετών που έχουν επισκεφθεί τις ανωτέρω δομές /γιατρούς κατά τους προηγούμενους έξι μήνες.

Οι γιατροί και οι ασθενείς αυτοί θα επιλεχτούν μέσω τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας, από όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας, και θα ειδοποιηθούν μέσω του συστήματος άϋλης συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ με SMS στο κινητό τους ή/και στο email τους προκειμένου να συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο για την αποτύπωση του τρόπου διαχείρισης των θεμάτων πρωτοβάθμιας φροντίδας καθώς και των εμπειριών τους από τις δομές της ΠΦΥ.

Η μεθοδολογία διεξαγωγής της μελέτης PaRIS στην Ελλάδα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) και υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας.  Επιπλέον, το Ερευνητικό Πρωτόκολλο της μελέτης έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ.

Paris GR-Partners

Γιατί να συμμετάσχω;

Αν είμαι πολίτης/λήπτης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Η συμμετοχή σας στη μελέτη PaRIS είναι εθελοντική. Ωστόσο, σας παροτρύνουμε να λάβετε μέρος απαντώντας στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, καθώς έτσι σας δίδεται η ευκαιρία να αξιολογήσετε τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας καταγράφοντας τις προσωπικές σας βιωματικές εμπειρίες και τα αποτελέσματα που είχαν οι φροντίδες που λάβατε στην κατάσταση της υγείας σας. Μπορείτε να εκφραστείτε τελείως ελεύθερα καθώς οι απαντήσεις σας θα αναλυθούν συνδυαστικά με αυτές άλλων πολιτών με τρόπο που θα είναι αδύνατη η ταυτοποίηση σας. Από τα αποτελέσματα αυτής τη μελέτης θα προκύψουν «ηχηρά μηνύματα» προς τους διοικούντες τον τομέα της υγείας, ώστε να ανασχεδιάσουν ένα σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες σας.

Αν είμαι γιατρός

Η συμμετοχή σας στη μελέτη PaRIS είναι εθελοντική και οι απαντήσεις σας θα αναλυθούν συνδυαστικά με αυτές άλλων συναδέλφων σας, οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να γίνει η ταυτοποίησή σας. Στο πλαίσιο αυτό, ελπίζουμε και σας παροτρύνουμε να λάβετε μέρος, καθώς έτσι θα βοηθήσετε ουσιαστικά τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής υγείας να κατανοήσουν, μέσα από τη δική σας οπτική γωνία ως μάχιμου επαγγελματία υγείας πρώτης γραμμής, τυχόν προβλήματα και αδυναμίες κατά τη διαχείριση ασθενών με χρόνια προβλήματα στις δομές της ΠΦΥ, προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.

Πως μπορώ να συμμετάσχω;

Για να συμμετέχετε στη μελέτη (είτε είστε Γιατρός, είτε είστε Πολίτης/ λήπτης υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) χρειάζεται να έχετε επιλεγεί και να έχετε λάβει από την ΗΔΙΚΑ μία ηλεκτρονική πρόσκληση είτε στο κινητό είτε / και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει στο σύστημα άϋλης συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.

Στην ηλεκτρονική αυτή πρόσκληση θα βρείτε έναν σύνδεσμο (link) μέσω του οποίου θα μπορείτε να συμπληρώσετε με εύκολο τρόπο το ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο σε δύο-τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές μπορείτε να αποθηκεύετε κάθε φορά τα όσα έχετε συμπληρώσει και να το υποβάλλετε σε δεύτερο χρόνο όταν θα το έχετε συμπληρώσει πλήρως.

Επιπλέον, κάποιοι πολίτες/λήπτες των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που δεν είχαν δηλώσει στην ΗΔΙΚΑ αριθμό κινητού τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λάβουν μέσω του ταχυδρομείου έντυπη φόρμα ερωτηματολογίου και φάκελο με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος προκειμένου να επιστρέψουν συμπληρωμένο το έντυπο ανώνυμο ερωτηματολόγιο (κατά την αποστολή του δεν είναι απαραίτητο να βάλετε τα δικά σας στοιχεία ως αποστολέας).

H έρευνα αφορά σε άτομα άνω των 45 ετών αλλά μπορεί να συμπληρωθεί και από νεότερα άτομα εφόσον οι απαντήσεις αντανακλούν την οπτική μέλους της οικογένειας άνω των 45 ετών.

Άτομα, που δεν έχουν λάβει πρόσκληση από την ΗΔΙΚΑ (είτε ηλεκτρονική είτε έντυπη) δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να συμμετέχουν στη μελέτη. Σημειώνουμε επιπλέον ότι οι προσκλήσεις είναι ατομικές οπότε όσοι τις έχουν λάβει δεν θα πρέπει να τις προωθούν σε τρίτα άτομα.

WEBSITE
PaRIS-Greece

Κοινοποιήστε
Μετάβαση στο περιεχόμενο