Κλιματική αλλαγή και υγιής γήρανση: συν-δημιουργία ηλεκτρονικής μάθησης για ανθεκτικότητα και προσαρμογή (chAnGE)*

12 Δεκεμβρίου 2023

Η πρόσφατη άνευ προηγουμένου κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα την κλιμάκωση των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με το κλίμα, η οποία έχει σημαντικότερο αντίκτυπο στους ηλικιωμένους που αυξάνονται συνεχώς σε όλον τον κόσμο αλλά με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο chAnGE xρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ERASMUS), και αποτελεί μια Συμμαχία οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας [HSCOs] στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία, την Αυστρία και την Ελλάδα.

Σκοπός του έργου είναι η συν-δημιουργία ένός συνόλου διαδικτυακών μικροδιαπιστευτηρίων (Microcrentials-MC) για εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, που παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένους. Ο πρωταρχικός στόχος των διαδικτυακών MC είναι να εφοδιάσουν τους εργαζόμενους σε αυτές τις υπηρεσίες με την εμπιστοσύνη, τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να σχεδιάσουν/ενσωματώσουν την προσαρμογή του κλίματος μαζί με την ανθεκτικότητα στην εργασία τους. Η καινοτόμος εκπαίδευση θα βασίζεται σε εκτενείς αναλύσεις αναγκών και κενών, θα είναι διαδραστική και προσβάσιμη και θα αποτελείται από σύντομης διάρκειας μαθήματα, τα οποία θα απευθύνονται σε εργαζόμενους διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης (επίπεδα 4-6), ενώ στην ανάπτυξή τους θα συμμετέχουν τόσο οι δυνητικοί εκπαίδευόμενοι όσο και ηλικιωμένοι. Το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο μάθησης και οι πόροι ενίσχυσης μάθησης θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα για προσαρμογή/χρήση από άλλους μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Στην Ελλάδα οι εταίροι του έργου είναι το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, το ΚΕΚ Εξέλιξη και οι ΜΦΗ Άκτιος, ενώ συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία και η 50+ Ελλάς.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του έργου στην ιστοσελίδα: https://forschung.fh-kaernten.at/change/

*Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο του/των συγγραφέα/ών και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα για αυτά.

Κοινοποιήστε
Μετάβαση στο περιεχόμενο