Συμμετοχή στο σεμινάριο “Διαγενεακή μάθηση σε διαγενεακό πλαίσιο”

6 Απριλίου 2018

Το σεμινάριο “Διαγενεακή μάθηση σε διαγενεακό πλαίσιο” έλαβε χώρα στην Κύπρο. Το 2012 και το 2018 συμμετείχαν στο πρόγραμμα η Μυρτώ-Μαρία Ράγγα, η Ειρήνη Δερβέναγα και η Μαρία Αποστολίδου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΚΑ1-Κινητικότητας προσωπικού ERASMUS+.

Κοινοποιήστε