Πρωτότυπη έρευνα για τα οικιακά φάρμακα

20 Νοεμβρίου 2017

Δύο πρωτότυπες έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση του φαρμάκου.

Η πρώτη (ποιοτική έρευνα), εστίασε στην χαρτογράφηση των λειτουργικών πρακτικών 35 κοινωφελών φορέων που διαχειρίζονται δωρεές φαρμάκων. Η δεύτερη (ποσοτική έρευνα), αφορούσε θέματα σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης των ληγμένων φαρμάκων και τη δωρεά μη ληγμένων από την κοινωνία και διενεργήθηκε από την εταιρεία PULSE RC σε πανελλαδικό δείγμα 1.310 ατόμων από το ευρύ κοινό.

Όπως προκύπτει, η ελληνική κοινωνία εν γένει φαίνεται να διαχειρίζεται σωστά το οικιακό φαρμακείο. Ωστόσο, πολύ μικρό ποσοστό γνωρίζει τις σωστές πρακτικές διαχείρισης των ληγμένων φαρμάκων, με αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την απειλή της δημόσιας υγείας.

Χαρακτηριστικά, το 83% δηλώνει ότι γνωρίζει πολύ καλά τι φάρμακα φυλάσσει στο σπίτι του. Ωστόσο, το 37% πετάει τα ληγμένα φάρμακα στα σκουπίδια ή στην τουαλέτα, ενώ το 50% δεν γνωρίζει καν ποια είναι η χρήση των πράσινων κάδων των φαρμακείων.

Η έρευνα αποτυπώνει, ακόμη, τη συνεισφορά των κοινωνικών φορέων, αφού παρά τις ποικίλες προκλήσεις και τυχόν οργανωσιακά ελλείμματα που αντιμετωπίζουν, φαίνεται να καλύπτουν σημαντικό όγκο φαρμακευτικών ελλείψεων των συνανθρώπων μας που στρέφονται σε αυτούς. Παρόλα αυτά, η ελληνική κοινωνία φαίνεται να μην είναι αρκετά εξοικειωμένη με τη δωρεά φαρμάκων. Φαίνεται, δηλαδή, ότι ενώ υπάρχει ένα μικρό ποσοστό που είναι ευαισθητοποιημένο απουσιάζει η ευρεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πρακτικές δωρεάς φαρμάκων.

Χαρακτηριστικά, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δώρισε φάρμακα τους τελευταίους 12 μήνες δεν υπερβαίνει το 28%, ενώ μόλις το 4% αγοράζει φάρμακα για να τα δωρίσει. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ποσοστό 28% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν δωρίζει φάρμακα, επειδή δεν γνωρίζει που να απευθυνθεί για να τα δωρίσει.

Με βάση τα προαναφερόμενα συμπεράσματα, το GIVMED, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη δικτύωση των περισσευούμενων φαρμάκων προς όφελος κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ξεκινάει Καμπάνια Ενημέρωσης του κοινού για τη δυνατότητα που έχει να δωρίσει τα φάρμακα που δεν χρειάζεται σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας εγκαινιάζεται η mobile εφαρμογή “GIVMED”, μέσω της οποίας η δωρεά φαρμάκων γίνεται εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη για οποιονδήποτε θέλει να υποστηρίξει τους χιλιάδες συνανθρώπους μας που δεν έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται.

αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα virus.com.gr

Κοινοποιήστε