Όλο το εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτύξει η 50και Ελλάς απευθύνεται όχι μόνο στα άτομα άνω των 50 ετών, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου, όπως εκπαιδευτές, φροντιστές, κοινωνικούς λειτουργούς καθώς και σε φορείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό των Ευρωπαϊκών Προγράμματων είναι ελεύθερο προς χρήση και μπορείτε να το κατεβάσετε αν το επιθυμείτε.

Δικαιώματα και Συνηγορία

Υγεία & Μακροχρόνια Φροντίδα Υγείας

Νέες Τεχνολογίες

Διαγενεακή Μάθηση

Κοινωνικοποίηση & Ενεργοποίηση

Δια Βίου Μάθηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο