Όλες οι δράσεις μας

Η διευκόλυνση της καθημερινότητας των ατόμων άνω των 50 ετών είναι βασικό κριτήριο των δράσεων της 50και Ελλάς, ενώ παράλληλα παρεμβαίνουμε σε πολιτικό επίπεδο για μια δίκαιη κοινωνία για όλους.

Ενδυνάμωση/Ενσωμάτωση

Υπεράσπιση Δικαιωμάτων

Εκπαίδευση

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Έρευνα

Μετάβαση στο περιεχόμενο