Υπεράσπιση Δικαιωμάτων

Η 50και Ελλάς ασχολείται με την παρακολούθηση των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων με σκοπό την άσκηση πίεσης για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και την καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων. Υλοποιούμε παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο (εθνικό και ευρωπαϊκό), καμπάνιες ευαισθητοποίησης, δικτύωση και συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς, προγράμματα. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά παρακάτω:

Καμπάνιες

Παρεμβάσεις

Προγράμματα

Δικτύωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο