Υγεία & Μακροχρόνια Φροντίδα Υγείας

Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτύξει η 50και Ελλάς απευθύνεται όχι μόνο στα άτομα άνω των 50 ετών, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου, όπως εκπαιδευτές, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας, κοινωνικούς επιστήμονες καθώς και σε φορείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις. Το εκπαιδευτικό υλικό των Ευρωπαϊκών Προγράμματων είναι ελεύθερο προς χρήση και μπορείτε να το κατεβάσετε αν το επιθυμείτε.
Εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής στις μεγαλύτερες ηλικίες. Απευθύνεται σε επαγγελματίες και είναι στην Αγγλική Γλώσσα.
Ένας χρήσιμος οδηγός που απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος θα ήθελε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια και να συμβάλλει σε πιο αποτελεσματικά συστήματα μακροχρόνιας περίθαλψης, δηλαδή στους φορείς χάραξης πολιτικής, στους παρόχους υπηρεσιών φροντίδας, στους φροντιστές, στους οργανισμούς ηλικιωμένων κ.λπ.…
Μετάβαση στο περιεχόμενο