Το όραμά μας

Ως 50και Ελλάς εργαζόμαστε για μια νέα οπτική και στάση όλων των γενεών απέναντι στο «μεγαλώνω και γερνώ». Θέλουμε την αναπροσαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να γίνει η ελληνική κοινωνία πραγματικά φιλική για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Τα στερεότυπα που επικρατούν απέναντι στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας δημιουργούν διακρίσεις, ανισότητες και τροφοδοτούν το χάσμα των γενεών. Στην πραγματικότητα τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας σήμερα είναι πιο υγιή και ενεργά από ποτέ, με διάθεση να προσφέρουν στην κοινωνία είτε μέσα από την απασχόληση, είτε με την εθελοντική τους εργασία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο