Συμμετοχή της 50και Ελλάς στο Συνέδριο του UNECE-MIPAA+20

7 Ιουλίου 2022

UNECE-MIPAA+20 Ένας βιώσιμος κόσμος για όλες τις ηλικίες – Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για αλληλεγγύη και ίσες ευκαιρίες σε όλη τη ζωή.

Η 50και Ελλάς ως ενεργό μέλος της AGE Platform Europe, εργάζεται για την υλοποίηση του UNECE-MIPAA και έχει συμβάλει στο Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 15-17 Ιουνίου 2022, με τη συμμετοχή της Τζούντη Τριανταφύλλου.

Η Διάσκεψη ολοκλήρωσε τον τέταρτο κύκλο ανασκόπησης και αξιολόγησης (2018-2022) και σηματοδοτεί την 20ή επέτειο από την έγκριση του Διεθνούς Σχεδίου Δράσης της Μαδρίτης για τη Γήρανση και της Περιφερειακής Στρατηγικής Εφαρμογής του (MIPAA/RIS).
Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Συνένωση δυνάμεων για αλληλεγγύη και ίσες ευκαιρίες σε όλη τη ζωή».

Τα πάνελ του συνεδρίου ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα μέσω του φακού:

  1. Προαγωγή της ενεργού και υγιούς γήρανσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
  2. Διασφάλιση πρόσβασης σε μακροχρόνια φροντίδα και υποστήριξη για φροντιστές και οικογένειες
  3. Ενσωμάτωση της γήρανσης για την προώθηση μιας κοινωνίας για όλες τις ηλικίες

Στις 15 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε ένα κοινό Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών και της Επιστημονικής Έρευνας με τίτλο «Μια ολοκληρωμένη ζωή σε όλη τη διάρκεια της ζωής – Μια κοινή προσπάθεια της κοινωνίας των πολιτών και της έρευνας στη χάραξη πολιτικής», συγκεντρώνοντας μέλη ΜΚΟ και την ερευνητική κοινότητα από όλη την UNECE και εκπόνηση δήλωσης Κοινού Φόρουμ που αναφέρει τα λεπτομερή τρέχοντα και μελλοντικά ζητήματα για τη γήρανση του πληθυσμού που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση

Η 50+ Ελλάς θα χρησιμοποιήσει αυτό το έγγραφο για να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων γήρανσης στην Ελλάδα.

Στις 16 και 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Υπουργική Διάσκεψη και παρήγαγε την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗ 2022 «Ένας Βιώσιμος Κόσμος για όλες τις Ηλικίες: Συνένωση Δυνάμεων για Αλληλεγγύη και Ίσες Ευκαιρίες σε όλη τη Ζωή», την οποία υπέγραψαν όλες οι συμμετέχουσες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Αυτές οι Δηλώσεις είναι συμπληρωματικές και θα χρησιμοποιηθούν σε συνεργασία μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητών και κυβερνήσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων που επηρεάζουν τους ηλικιωμένους.

Διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου του συνεδρίου της Ρώμης εδώ.

Βρείτε εδώ σχετικά με την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE)

Μάθετε εδώ πληροφορίες για την εφαρμογή του Διεθνούς Σχεδίου Δράσης της Μαδρίτης για τη Γήρανση και της Περιφερειακής Στρατηγικής Εφαρμογής του (MIPAA/RIS).

Κοινοποιήστε
Μετάβαση στο περιεχόμενο