Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Στις δράσεις της 50και Ελλάς περιλαμβάνεται και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε προσωπικό διαφόρων φορέων σε τομείς όπως η απασχολησιμότητα, η εκπαίδευση και οι ιδιαιτερότητες και ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά παρακάτω:
Μετάβαση στο περιεχόμενο