Πολιτική Παράδοσης Προϊόντων

Πολιτική Παράδοσης Προϊόντων

Τα προϊόντα αποστέλλονται στην διεύθυνση την οποία έχει υποδείξει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του, συνοδευόμενα από την απόδειξη πώλησης.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών αποστολής και παράδοσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση σφάλματος κατά την παροχή από τον πελάτη των σχετικών στοιχείων επικοινωνίας του παραλήπτη, η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το γεγονός ότι το προϊόν δεν μπορεί να παραδοθεί.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συνεργάζεται με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες, οι οποίοι θα ενημερώνονται για το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την υποβολή της τελικής τους παραγγελίας. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εκτελούν παραδόσεις τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την διεύθυνση παράδοσης.

Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται σε 1-5 ημέρες από την ημέρα παραγγελίας.

Σας παρακαλούμε σημειώστε ότι η αποστολή μπορεί να διαρκέσει περισσότερο εξαιτίας των περιόδων κίνησης ή σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών ή λόγω απεργιών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας. Από την μεριά μας καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες εντός του αναγραφόμενου χρόνου, σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιονδήποτε λόγο, αναγνωρίζετε ότι ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει την εταιρεία για καθυστερήσεις στην παράδοση που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της εταιρείας.

Εάν μια παραγγελία περιλαμβάνει προϊόντα με διαφορετικούς χρόνους παράδοσης, ο χρόνος παράδοσης για το σύνολο της παραγγελίας βασίζεται στο μακρύτερο χρόνο παράδοσης.

Παρόλο που έχουμε λάβει κάθε δυνατή μέριμνα για την ενημέρωση των πελατών, σε σχέση με την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει απροσδόκητη έλλειψη ή μη διαθεσιμότητα του προϊόντος από τους προμηθευτές μας (και μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πελάτη). Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα κάνει και πάλι κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει με τον πελάτη, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά και να συνεννοηθεί μαζί του για την νέα παράδοση ή την παράδοση άλλου προϊόντος ή την ακύρωση της παραγγελίας αζημίως και για τα δύο μέρη και την άτοκη επιστροφή των χρημάτων που τυχόν έχουν καταβληθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο