Η 50και Ελλάς

Η 50και Ελλάς είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στο Χαλάνδρι. Είμαστε η πρώτη εθνική οργάνωση που ασχολείται με τα δικαιώματα των ατόμων ηλικίας άνω των 50. Στοχεύουμε στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους μέσα από δράσεις ενδυνάμωσης και ενσωμάτωσης ατόμων 50+ ετών, προγράμματα εκπαίδευσης επαγγελματιών, συμβουλευτικής φορέων και επιστημονικής έρευνας. Παράλληλα επεμβαίνουμε σε πολιτικό επίπεδο για μια δίκαιη κοινωνία για όλους.

Γιατί «50και»

Το όνομά μας προέκυψε από την ανάγκη ύπαρξης ενός φορέα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ηλικιακών ομάδων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις διαδικασίες της γήρανσης. Τα άτομα άνω των 50 (όχι μόνο άνω των 65 που ορίζονται ως «τρίτη ηλικία») έρχονται συχνά αντιμέτωπα με καταστάσεις όπως η φροντίδα τρίτων, η μακροχρόνια ανεργία λόγω ηλικιακής διάκρισης, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, η μοναξιά κ.α.. Όλα αυτά σχετίζονται με τη γήρανση αλλά δεν υπάρχουν σχετικοί φορείς για να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για αντίστοιχες δράσεις είτε ως πρόληψη είτε ως αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η 50και Ελλάς δημιουργήθηκε το 2005 για να καλύψει αυτό το κενό αναδεικνύοντας τη θετική εικόνα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μέσα από την ενεργό ζωή. Εργαζόμαστε πάντα με βάση τις ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα και τις έρευνες με στόχο να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα που επικρατούν από εσφαλμένη πληροφόρηση ή/και πεπαλαιωμένες απόψεις.

Μπορείτε να δείτε το καταστατικό μας εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο