Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές μας δράσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών, όπως η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων 50+, η εκπαίδευση εκπαιδευτών, άτυπων φροντιστών ηλικιωμένων και προσωπικού φορέων που ασχολούνται με τα άτομα άνω των 50 ετών. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά παρακάτω:
Μετάβαση στο περιεχόμενο